Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Hohohi đã có mặt trên app. Click để tải app hohohi cho androidiphone Kết nối với hohohi qua group "Hàn Quốc Tốc Hành"

검사 줄어 1천 명 아래…9만여 명 검사 결과 대기 중 / SBS

Số người nhiễm bệnh dưới 1000 nhưng còn hơn 90000 người đang chờ kết quả kiểm tra.

Số người nhiễm bệnh ngày 14-12-2020 là 718

Số người nhiễm ở khu vực đô thị :

  • 경기 220명
  •  서울 217명
하루 1천 명을 넘었던 코로나19 환자 숫자가 700명대로 내려왔습니다.
Số lượng người nhiễm corora hơn 1000 ngày đã giảm xuống 700.

휴일이라서 검사 건수가 적었던 것을 감안하면 내일(15일) 발표에서는 다시 몇 명이 나올지 알 수 없는 상황입니다.
Nếu tính toán con số kiểm tra được thấp vì là ngày nghỉ, vậy ngày mai 15, chũng ta sẽ không thể đoán trước được con số sẽ là bao nhiêu người.

검사 결과를 기다리고 있는 사람이 9만 명 가까이 되고, 또 오늘부터는 검사 건수도 늘어났습니다.
Những người đang chờ kết quả gần 90000 người và từ hôm nay con số sẽ tăng lên.

당국은 많게는 하루 확진자가 1천200명이 나올 수 있다고 예측했습니다.
Giới chức trách dự đoán rằng con số có thể lên tới 1200 người nhiễm bệnh.

코로나19 유행 이후 이틀 연속 사상 최다를 기록했던 신규 확진자가 718명, 세 자리 숫자로 내려왔습니다.
Sau 2 ngày bunhf dịch và lnhững con số lớn nhất được ghi nhận thì hôm nay số người nhiễm corona đã giảm xuống 3 số 718 người.

경기 220명, 서울 217명 등 수도권이 473명으로 전체의 69%를 차지했습니다.
경기 220명, 서울 217명, vùng đô thị có 473 người nhiễm, chiếm 69% toàn thể.

하루 만에 세 자릿수가 됐다고 안심할 수는 없는 상황입니다.
Tình trạng không thể yên tâm khi con số mới chỉ đạt trong 1 ngày.

검사 건수 자체가 크게 줄어든 데다 양성률도 다소 낮아지기는 했지만, 여전히 누적 양성률보다는 2배 이상 높기 때문입니다.
Lượng người kiểm giảm nhiều, thêm vào đó tỉ lệ nhiễm đa số thấp dần nhưng  vẫn cao hơn 2 lần so với tỉ lệ tổng.

검사 뒤 결과를 기다리고 있는 사람도 아직 9만 명 가까이 되는데 단순 계산으로도 1천142명의 확진자가 더 나올 수 있다는 이야기입니다.
kiểm tra và chờ kết quả vẫn còn 90000 người, nếu tính đơn giải thì số người nhiễm bệnh có thể tăng thêm 1142 người nữa.

(영상편집 : 박지인)

출저 : SBS 원본 링크

Đánh giá bài viết

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài viết này không ?