TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG

검사 줄어 1천 명 아래…9만여 명 검사 결과 대기 중 / SBS

Số người nhiễm bệnh dưới 1000 nhưng còn hơn 90000 người đang chờ kết quả kiểm tra.

Số người nhiễm bệnh ngày 14-12-2020 là 718.

Số người nhiễm ở khu vực đô thị :

  • 경기 220명
  •  서울 217명
하루 1천 명을 넘었던 코로나19 환자 숫자가 700명대로 내려왔습니다.
Số lượng người nhiễm corora hơn 1000 ngày đã giảm xuống 700.

휴일이라서 검사 건수가 적었던 것을 감안하면 내일(15일) 발표에서는 다시 몇 명이 나올지 알 수 없는 상황입니다.
Nếu tính toán con số kiểm tra được thấp vì là ngày nghỉ, vậy ngày mai 15, chũng ta sẽ không thể đoán trước được con số sẽ là bao nhiêu người.

검사 결과를 기다리고 있는 사람이 9만 명 가까이 되고, 또 오늘부터는 검사 건수도 늘어났습니다.
Những người đang chờ kết quả gần 90000 người và từ hôm nay con số sẽ tăng lên.

당국은 많게는 하루 확진자가 1천200명이 나올 수 있다고 예측했습니다.
Giới chức trách dự đoán rằng con số có thể lên tới 1200 người nhiễm bệnh.

코로나19 유행 이후 이틀 연속 사상 최다를 기록했던 신규 확진자가 718명, 세 자리 숫자로 내려왔습니다.
Sau 2 ngày bunhf dịch và lnhững con số lớn nhất được ghi nhận thì hôm nay số người nhiễm corona đã giảm xuống 3 số 718 người.

경기 220명, 서울 217명 등 수도권이 473명으로 전체의 69%를 차지했습니다.
경기 220명, 서울 217명, vùng đô thị có 473 người nhiễm, chiếm 69% toàn thể.

하루 만에 세 자릿수가 됐다고 안심할 수는 없는 상황입니다.
Tình trạng không thể yên tâm khi con số mới chỉ đạt trong 1 ngày.

검사 건수 자체가 크게 줄어든 데다 양성률도 다소 낮아지기는 했지만, 여전히 누적 양성률보다는 2배 이상 높기 때문입니다.
Lượng người kiểm giảm nhiều, thêm vào đó tỉ lệ nhiễm đa số thấp dần nhưng  vẫn cao hơn 2 lần so với tỉ lệ tổng.

검사 뒤 결과를 기다리고 있는 사람도 아직 9만 명 가까이 되는데 단순 계산으로도 1천142명의 확진자가 더 나올 수 있다는 이야기입니다.
kiểm tra và chờ kết quả vẫn còn 90000 người, nếu tính đơn giải thì số người nhiễm bệnh có thể tăng thêm 1142 người nữa.

게다가 지역사회에 숨어 있는 '잠복 감염'은 언제든 폭발적 확산의 불씨가 될 수 있습니다.
Hơn nữa, 'nhiễm trùng tích tụ' ẩn náu trong cộng đồng có thể châm ngòi cho sự lây lan bùng nổ bất cứ lúc nào.

한동안 잠잠했던 종교시설과 요양시설에서 새로운 집단감염이 속출하는 것도 우려를 키우고 있습니다.
Sự xuất hiện của các ca nhiễm nhóm mới trong các viện dưỡng lão và tôn giáo vốn đã yên ắng trong một thời gian cũng đang làm dấy lên lo ngại.

[정은경/질병관리청장 : 60세 이상 고위험군의 확진자가 증가함에 따라서 위·중증 확진자와 사망자가 최근 증가 추세에 있습니다.]
[Jung Eun-kyung / Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc: Khi số lượng bệnh nhân được xác nhận thuộc nhóm nguy cơ cao trên 60 tuổi tăng lên, số lượng bệnh nhân có vấn đề nghiêm trọng về dạ dày và tử vong ngày càng tăng.

그렇지만 바로 입원할 수 있는 중환자 병상은 수도권은 8개, 전국 다 합해야 48개밖에 안 남았습니다.
Tuy vậy số giường bệnh cho bệnh nhân trung ở trung tâm thành phố chỉ còn 8 cái và toàn nước chỉ còn lại 48 giường bệnh.

오늘부터 검사 건수가 늘어나면서 당분간 신규 확진자 수 역시 증가할 수밖에 없을 것으로 보여 3차 대유행의 위기는 그 끝을 알 수 없는 상황입니다.
Từ hôm nay số người kiểm tra tăng và không thể nào tránh khỏi việc lượng người nhiễm bệnh tăng nên. Tình hình không thể thấy được sự chấm dứt trong đợt dịch thứ 3 này.

(영상편집 : 박지인)

출저 : SBS 원본 링크

Tổng hợp từ vựng trong bài

Nhấn vào link để xem từ vựng và ví dụ.
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
HOHOHI là website học ngoại ngữ, trang blog chia sẻ kinh nghiệm, thông tin.
Mục đích của hohohi : giúp thế hệ trẻ VIỆT NAM vươn tầm THẾ GIỚI
Những ứng dụng, thông tin tài liệu luôn được cập nhật mỗi ngày, nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những sai sót.
Bằng việc sử dụng các tài nguyên trên website. Bạn đã đồng ý với chính sách cookie và những nguyên tắc của chúng tôi.