TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG
Bài đang xem : "

Số lượng người tử vong tăng cao.. Số bệnh nhân nặng chiếm gần 90%

"
Bài viết nằm trong chuyên mục " thời sự"
Tổng hợp các bài thời sự tiếng hàn. Trong bài đã đươc dịch, phân tích từ vựng, ngữ pháp và có cả video....
Xem tất cả trong chuyên mục

사망자 크게 늘어…위중증환자, 60대 이상이 약 90% / SBS

Số lượng người tử vong tăng cao.. Số bệnh nhân nặng chiếm gần 90%

어제22일 발표 국내 신규 확진자는 800명 대였지만, 어젯밤까지 집계를 보면 오늘은 다시 1천 명대를 넘어 하루 최다 확진자 기록 경신 가능이 높아 보입니다.
Ngày hôm qua ngày 22 số ca nhiễm mới là 800 người. Cho tới đêm qua nhìn vào thống kê chúng ta có thể thấy khả năng hôm nay sẽ trên 1000 ca nhiễm và có thể vượt mức cao nhất từ trước tới nay.

정부는 이번 주말쯤 3단계 격상 여부를 결정 것이라고 밝혔습니다.
Chính phủ cho biết rằng cuối tuần này sẽ đưa ra quyết định có nâng cấp cách ly lên mức 3 hay không.

확진자 수는 이틀째 줄었지만 안심 수 없습니다.
Số người nhiễm bệnh đã giảm 2 ngày nhưng không thể an tâm.

국내 수학 연구 따르면 현재의 사회 거리두기가 유지 경우를 전제로 하루 확진자 수는 이번 주 1천120명, 다음 주 1천240명까지 늘어날 전망입니다.
Theo thống kê của 국내 수학계 ( Giới khoa học quốc nội ) trường duy trì mức khoảng cách xã hội hiện tại có triển vọng số người nhiễm bênh tuần này khoảng 1120 người và tuần sau có thể tăng lên 1240 người.

사망자와 위·중증환자 숫자가 크게 느는 점도 문제입니다.
Việc số người bênh nhân nặng và tử vong tăng cao cũng là vấn đề

최근 1주 동안 전체 사망의 17%인 122명이 숨졌습니다.
Gần 1 tuần trở lại đây tất cả có 122 người tử vong chiếm 17%

위·중증환자 역시 일주일 만에 40% 가까이 늘어 280명이 넘었습니다.
Người nhiễm nặng trong 1 tuần tăng gần 40% 280 người.

정부는 사망가 더 늘어날 가능이 높지만, 의료체계 미흡으로 인한 것은 아니라고 선을 그었습니다.
Chính phủ cho rằng số lượng người tử vong tăng cao vì thiết bị y tế không đủ đáp ứng.

권준욱국립보건연구원장 신규 위·중증환자 중 60대 이상이 사실 약 90% 가깝게 대부분을 차지하고 있는 상황에서 앞으로도 사망가 늘어날 가능 매우 높은….
권준욱국립보건연구원장 Trong tình trạng số người nhiễm bệnh trên 60 tuổi chiếm hơn 60% thì thời gian sắp tới tỉ lệ tử vong sẽ tăng rất cao.

정부는 요양시설 확진자들을 수용하는 감염병 전담 요양병원도 마련하기로 했습니다.
Chính phủ quyết định chuẩn bị  những dụng cụ của bệnh viện dưỡng lão phụ trách phòng dịch.

윤태호중앙사고수습본부 방역총괄반장 요양병원을 따로 감염병 전담요양병원으로 지정을 해서 그 안에서 관리가 될 수 있도록 하고 여기에서 증상 악화되면 전원을 시키는 방식으로….
윤태호중앙사고수습본부 방역총괄반장 : Tùy bệnh viện dưỡng naoxm trong đó để có thể quản lý, nếu bệnh tình chuyển nặng ...

정부는 또 국산 코로나 백신 개발과 관련해 현재 모두 4종의 백신이 각각 임상 1상을 진행 중이며 내년 중 3상 완료 목표 진행되고 있다고 밝혔습니다.
Chính phủ cho biết rằng việc phát triển vacsin trong nước hiện tại đã có 4 loại, một loại đang tiến hành. Và mục tiêu trong năm nay là hoàn thành 3 loại còn lại.

출처 : SBS 뉴스 원본 링크 

Ngữ pháp trong bài

Nhấn vào link để xem chi tiết ngữ pháp và ví dụ.

Tổng hợp từ vựng trong bài

Nhấn vào link để xem từ vựng và ví dụ.
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
HOHOHI là website học ngoại ngữ, trang blog chia sẻ kinh nghiệm, thông tin.
Mục đích của hohohi : giúp thế hệ trẻ VIỆT NAM vươn tầm THẾ GIỚI
Những ứng dụng, thông tin tài liệu luôn được cập nhật mỗi ngày, nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những sai sót.
Bằng việc sử dụng các tài nguyên trên website. Bạn đã đồng ý với chính sách cookie và những nguyên tắc của chúng tôi.