Trang chủ

Thi topik online
Từ vựng ngữ pháp topik

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Bài xem cuối cùng

Trang chủ / Học tiếng hàn qua phim/

Park Eun-bin x Kim Min-jae nói về người đệm đàn và tranh luận với nhau


Park Eun-bin x Kim Min-jae nói về người đệm đàn và tranh luận với nhauTiếng gõ cửa Thưa ông.

노크 소리

406730
406731
406732
406733
406734
406735

Ừ.

네.

406736
406737
406738

tại sao

아, 왜

406739
406740
406741
406742
406743

Cảm ơn.

고마워.

406744

Anh ấy có.

하... 네. 원래 하시 선생님이 좀 사정

406745
406746
406747
406748
406749
406750
406751
406752
406753

Junyoung bận.

준영 씨 바쁘잖아요.

406754
406755

Không sao đâu.

괜찮아요.

406756
406757
406758
406759

Đúng.

그러네요.

406760

tôi.

깜빡 했네요.

406761

cảm thấy gánh nặng.

그래서 나는 아니라고.

406762

우리...

오늘 둘 다 좀 피곤 것 같아요. 이 얘기 그만해요.

송아 씨.

먼저게요.

하...

Đăng nhập, comment để thảo luận giải đáp các thắc mắc về tiếng hàn. B Nhận tài liệu trực tiếp qua ô bình luận !!