Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Park Eun-bin, lo lắng nhìn Kim Min-jae trở lại cuộc thi


Park Eun-bin, lo lắng nhìn Kim Min-jae trở lại cuộc thi

 

 하...

À ...

406677
406678
406679
406680
406696
406681
406682
406683
406697
406684
406685
406698
406686
406687
406688
406689
406699
406700
406690
406691
406700
398696
406701
406702
406692
406693
406694
406703
406695

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !