TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG

Park Eun-bin, lo lắng nhìn Kim Min-jae trở lại cuộc thi

 

 하...

À ...

노크 소리

Tiếng gõ cửa Thưa ông.


준영 씨.

Junyoung.


송아 씨.

Ông. Bài hát.


연습하고 있었어요

Bạn đang tập luyện


네.

Ừ.


뭐 쳐요

Bạn đang chơi gì vậy


바흐, 차이코프스키, 라흐마니노프. 어

Bach, Tchaikovsky, Rachmaninov. uh


이렇게 여러 시대 음악을 한 번에 공부하면 좀 어렵지 않아요

Nhạc từ nhiều thời đại cùng một lúc Không khó để học tập phải không


그게...

cái đó...


사실 콩쿠르 준비해요.

Thực ra, chúng tôi đang chuẩn bị một cuộc thi.


차이코프스키 콩쿠르.

Cuộc thi Tchaikovsky.


아...

Ah ...


콩쿠르는 정말 싫었어요.

Tôi thực sự ghét sự cạnh tranh.


나중에는 콩쿠르 나가는 게 죽기보다

Sau đó, tôi ghét đi thi hơn là


싫더라고요.

hơn chết.


준비한 지는 좀 됐는데 말 못해서

Tôi đã chuẩn bị một lúc lâu rồi, nhưng tôi xin lỗi vì tôi không thể


미안해요.

nói với bạn.


아, 아니에요.

Ôi không.


아, 그럼 많이 바쁠 텐데 어제 대전 오지 말고 연습했었어야

Ồ, sau đó bạn sẽ rất bận rộn Đó không phải là bạn nên thực hành mà không đến


하는 거 아니에요

đến Daejeon ngày hôm qua


아, 아니에요.

Ôi không.그럼 연습해요.

Sau đó thực hành.


어디 가요

Bạn đi đâu


아, 저 화성악 숙제해야 해서 어디

Ồ, tôi phải làm bài tập về âm nhạc Hwaseong của mình, vì vậy nó


강의실 빈 데나 그런 데...

như thế trong một phòng học trống ...


여기서 해도 되는데. 송아 씨만 괜찮으면.

Bạn có thể làm điều đó ở đây. Nếu Songa không sao.


아니에요.

Không.


준영 씨 편하게 연습해요.

Junyoung thoải mái tập luyện.


Tổng hợp từ vựng trong bài

Nhấn vào link để xem từ vựng và ví dụ.
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
HOHOHI là website học ngoại ngữ, trang blog chia sẻ kinh nghiệm, thông tin.
Mục đích của hohohi : giúp thế hệ trẻ VIỆT NAM vươn tầm THẾ GIỚI
Những ứng dụng, thông tin tài liệu luôn được cập nhật mỗi ngày, nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những sai sót.
Bằng việc sử dụng các tài nguyên trên website. Bạn đã đồng ý với chính sách cookie và những nguyên tắc của chúng tôi.