TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG
Bài đang xem : "

Ở anh có biến chứng mới của corona...  Đưa ra mức giãn cách xã hội cấp 4

"
Bài viết nằm trong chuyên mục " thời sự"
Tổng hợp các bài thời sự tiếng hàn. Trong bài đã đươc dịch, phân tích từ vựng, ngữ pháp và có cả video....
Xem tất cả trong chuyên mục

'변종 코로나' 퍼진 영국 초긴장…4단계 봉쇄 돌입 / SBS

Ở anh có biến chứng mới của corona...  Đưa ra mức giãn cách xã hội cấp 4

Xuất hiện loại biến thể corona mới có mức độ lây nhiễm 70%. Tuy chưa có chứng cứ kết luận rằng loại virut này có thể gây bệnh nặng hơn hay tỉ lệ tử vong cao hơn nhưng tất cả đều lo lắng vì mức độ lây nhiễm cực cao này.

영국에서 코로나19 변종 바이러스가 발견돼 비상이 걸렸습니다. 결국 서둘러 봉쇄 단계를 올렸는데, 이 변종 바이러스는 기존보다 감염력이 70%나 더 큰 것으로 알려졌습니다.
Ở anh khẩn cấp khi phát hiện biến chứng mới của chủng vi rút corona. Kết cục vội vàng đưa ra mức giãn cách xã hội cấp 4. Loại chủng virut mới có mức độ lấy nhiễm hơn bình thường 70%.

런던을 포함해 영국 동부와 남동부 지역에 코로나19 대응 단계가 오늘20일부터 3단계에서 4단계로 격상됐습니다.
Bao gồm luân đôn vùng phía đông và vùng phía nam, từ hôm nay ngày 20 đã nâng mức giãn cách xã hội từ mức 3 lên 4.

4단계로 격상된 지역에서는 모든 비필수 업종의 업소들이 문을 닫아야 하며 등교, 보육, 운동 등의 목적 말고는 반드시 집에 머물러야 합니다.
Mức giãn cách xã hội cấp 4, tất cả các công việc, doanh nghiệp không cần thiết sẽ phải đóng của , ngoài những việc có mục đính tôn giáo, giáo dục, thể dục ngoài ra nhất định phải trì hoãn tại nhà.

성탄 연휴 5일간 적용하기로 한 제한 완화 조치도 이들 지역에서는 성탄절 당일만 허용하기로 했습니다.
 
Việc nới lỏng các hạn chế áp dụng cho năm ngày của kỳ nghỉ Giáng sinh cũng chỉ được phép ở những vùng này vào Ngày Giáng sinh.

이달 들어 발견된 변종 바이러스 때문입니다.
 
Đó là do một loại virus biến thể đã được phát hiện trong tháng này.

변종 바이러스가 더 심각한 질환을 유발하거나 사망률을 높인다는 증거는 없지만, 문제는 훨씬 더 강해진 감염력입니다.
Không có chứng cứ cho rằng loại virut mới có thể gây bệnh nặng hơn hay tỉ lệ tử vong cao hơn nhưng tỉ lệ nhiễm bệnh rất cao.

기존 바이러스보다 감염력이 70%나 더 큰 것으로 알려졌습니다.
Cho biết rằng tỉ lệ nhiễm bệnh gần 70% cao hơn loại virut cơ bản.

최근 런던의 신규 확진자 가운데 60%가 변종 바이러스에 감염됐을 만큼 강력한 전파력을 보이고 있습니다.
Những người nhiễm bệnh tại luân đôn gần đấy có tới 60% nhiễm loại virut biến chủng này. Cho thấy rằng mức độ lan truyền mạnh mẽ của nó.

보리스 존슨영국 총리 지금까지 확인된 변종 바이러스 증거를 보면 위험하다고 봅니다. 총리로서 마음이 무겁습니다. 기존의 성탄절 기간 대응 단계를 따를 수 없게 됐습니다.
Thủ tướng Anh Boris Johnson Các bằng chứng về biến thể virus được xác định cho đến nay là nguy hiểm. Là thủ tướng, lòng tôi trĩu nặng. Không thể thực hiện theo các bước phản hồi trong giai đoạn Giáng sinh hiện tại nữa.

또, 기존 백신이나 치료제가 변종 바이러스에 효과가 있을지도 아직 명확하게 밝혀지지 않았습니다.
Chưa có phát hiện rõ ràng những loại vác xin và những thiết bị điều trị không biết có hiệu quả cho loại biến chủng mới này không.

영국은 이런 상황을 세계보건기구 WHO에 보고하고 변종 바이러스에 대한 연구를 진행 중이라고 밝혔습니다.
Anh đã truyền tải tình trạng này tới WHO, và đang nghiên cứu loại virut biến chứng này.

유럽 지역에 변종 바이러스에 대한 공포감이 퍼지면서 네덜란드 정부는 내년 1월1일까지 영국발 여객기의 네덜란드 입국을 금지하기로 했습니다.
Do lo ngại virus lây lan khắp châu Âu, chính phủ Hà Lan đã quyết định cấm các máy bay từ Anh vào Hà Lan cho đến ngày 1 tháng 1 năm sau.


출처 : SBS 뉴스 원본 링크 

Tổng hợp từ vựng trong bài

Nhấn vào link để xem từ vựng và ví dụ.
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
HOHOHI là website học ngoại ngữ, trang blog chia sẻ kinh nghiệm, thông tin.
Mục đích của hohohi : giúp thế hệ trẻ VIỆT NAM vươn tầm THẾ GIỚI
Những ứng dụng, thông tin tài liệu luôn được cập nhật mỗi ngày, nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những sai sót.
Bằng việc sử dụng các tài nguyên trên website. Bạn đã đồng ý với chính sách cookie và những nguyên tắc của chúng tôi.