Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Hohohi đã có mặt trên app. Click để tải app hohohi cho androidiphone Kết nối với hohohi qua group "Hàn Quốc Tốc Hành"


"미, 핵 포함 모든 역량으로 한국에 '확장억제' 제공" / SBS

"Mỹ cung cấp 'hạn chế mở rộng' cho Hàn Quốc bằng tất cả năng lực của mình, bao gồm cả vũ khí hạt nhân"미국 정부가 핵을 포함 모든 전력 활용 한국 확장억제를 제공겠다는 약속 재확인했습니다

Chính phủ Mỹ tái khẳng định cam kết rằng sẽ cung cấp hạn chế mở rộng cho Hàn Quốc bằng cách sử dụng tất cả các nguồn điện bao gồm cả vũ khí hạt nhân.


임박설이 나오고 있는 북한의 7차 핵실험과 관련해서 한미 동맹 협력 면밀히 주시하고다고 밝혔습니다.

Liên quan đến vụ thử hạt nhân lần thứ 7 của Triều Tiên, dự kiến sắp xảy ra, liên minh Hàn Mỹ Nhật cho biết họ đang hợp tác theo dõi chặt chẽ.


 워싱턴에서 김윤수 특파입니다. <기자> 

Đặc phái viên Kim Yoon Su đưa tin từ Washington


웬디 셔먼 미 국무 부장관의 일본 방문을 앞두고 브리핑에 나선 미 국무 고위 당국 한반도 전술 재배에 대한 입장을 묻는 질문 국방 소관라며 답을 피했습니다

Nhà chức trách cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, người đang thông báo trước chuyến thăm Nhật Bản của Thứ trưởng Ngoại giao Hoa kỳ Wendy Sherman, đã từ chối trả lời câu hỏi về lập trường của việc bố trí lại chiến thuật hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên, nói rằng nó nó chịu trách nhiệm bởi bộ quốc phòng


그러면서, 핵과 재래 무기, 미사 방어 포함 미국 모든 방어 역량으로 한국 확장억제를 제공겠다는 기존 입장 변화가 없다고 강조했습니다

Ông nhấn mạnh rằng không có gì thay đổi trong lập trường cơ bản rằng sẽ cung cấp hạn chế mở rộng cho Hàn Quốc  bằng tất cả các khả năng phòng thủ của Hoa Kỳ, bao gồm cả vũ khí hạt nhân và vũ khí thông thường và phòng thủ tên lửa.


필립 골드버그 주한미대사가 전술 재배 부정 입장보였다 보도 관련해서 맥락 다르게 보도 것이라면, 미국 모든 대북 문제에 있어 한국 협력하는 데 전념하고다고 설명했습니다

Liên quan đến báo cáo rằng Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Philip Goldberg có lập trường tiêu cực về việc tái triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật,và giải thích rằng Hoa Kỳ đang tập trung hợp tác với Hàn Quốc trong tất cả các vấn đề của Triều Tiên.


북한의 7차 핵실험이 임박 걸로 알려 가운 전술 재배 여부를 놓고 한미 양국이 엇박자를 내는 것처럼 비춰지는 걸 경계으로 보입니다.

Khi cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ bảy của Triều Tiên được cho là sắp đến gần, dường như hai nước Hàn Mỹ đã cảnh giác với việc có nên bố trí lại hạt nhân chiến thuật hay không.


 미 국방 북한 동향 예의 주시하면서 경계 강화하고다고 밝혔습니다

Bộ quốc phòng Mỹ cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ các động thái của Triều Tiên và đang tăng cường cảnh giác.


[패트릭 라이더/미 국방 대변 : 북한 계속해서 핵실험을 준비하고다고 판단하고 있습니다. 그런 상황 계속해서 면밀하게 주시하고 있습니다.] 

[Patrick Ryder / Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ: Chúng đang suy đoán rằng Triều Tiên đang tiếp tục chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi tình hình 1 cách chặt chẽ.]


셔먼 미 국무 부장관은 26일 일본에서 조현동 외교차관 등과 한미 외교차관회담을 열고 북핵 대응 등을 논의 예정입니다.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Sherman vào ngày 26 sẽ tổ chức một cuộc hội đàm thứ trưởng ngoại giao Hàn Mỹ Nhật với Thứ trưởng Ngoại giao Cho Hyun-dong để thảo luận về các biện pháp đối phó với vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.


출처 : SBS 뉴스

원본 링크 

 

Đánh giá bài viết

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài viết này không ?

Ngữ pháp trong bài

1 ) -고 있다 : đang
2 ) -라면서 : nói là… mà…, bảo là… mà...
3 ) 에 대한 : đối với, về
4 ) -라며 : nói là… mà…, bảo là… mà...
5 ) -라면 : nếu nói là… thì..., nếu bảo là… thì...
6 ) 보이다 : trông, trông có vẻ
7 ) 다고 : nghe nói, cho rằng
8 ) 으로 : sang
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
재확인하다 tái xác nhận
2
면밀하다 tỉ mỉ, kỹ lưỡng
3
강조하다 khẳng định, nhấn mạnh
4
강화되다 được tăng cường
5
강화하다 tăng cường
6
강화하다 giảng hòa
7
경계하다 cảnh giới, đề phòng, canh phòng
8
계속하다 liên tục
9
관련하다 liên quan
10
보도되다 được đưa tin, được đăng tin
11
설명하다 giải thích
12
알려지다 được biết
13
전념하다 toàn tâm, chuyên tâm
14
판단되다 được phán đoán
15
판단하다 phán đoán
16
활용하다 vận dụng, ứng dụng
17
포함하다 Bao gồm, gộp cả
18
제공하다 cung cấp, cấp
19
논의하다 bàn luận, thảo luận
20
임박하다 đến gần
21
제공되다 được cung cấp
22
제공하다 cung cấp, cấp
23
주시하다 nhìn chăm chú, nhìn chằm chằm
24
준비되다 được chuẩn bị
25
준비하다 chuẩn bị
26
포함하다 bao gồm, gộp cả
27
협력하다 hiệp lực, hợp sức
28
부정적 mang tính phủ định, mang tính tiêu cực
29
면밀히 một cách tỉ mỉ, một cách kĩ lưỡng
30
다르다 khác biệt
31
보이다 được thấy, được trông thấy
32
보이다 cho thấy, cho xem
33
알리다 cho biết, cho hay
34
피하다 tránh, né, né tránh
35
밝히다 chiếu sáng
36
가운데 phần giữa, chỗ giữa
37
국방부 Bộ quốc phòng
38
당국자 người phụ trách
39
대변인 người phát ngôn
40
대응책 biện pháp đối phó
41
미사일
[missile]
tên lửa
42
부정적 tính phủ định, tính tiêu cực
43
브리핑
[briefing]
sự trình bày tóm tắt, sự điểm lại
44
재배치 sự tái bố trí, sự sắp xếp lại
45
재확인 sự tái xác nhận.
46
한반도 Hanbando; bán đảo Hàn
47
재래식 kiểu truyền thống, phương thức truyền thống
48
특파원 đặc phái viên
49
그런 như vậy
50
모든 tất cả, toàn bộ
51
모든 tất cả, toàn bộ
52
계속 liên tục
53
그런 thật là, coi kìa
54
가운 vận mệnh gia đình
55
가운
[gown]
áo thụng, áo choàng, áo tôga
56
강조 sự khẳng định, sự nhấn mạnh
57
강화 sự tăng cường
58
경계 ranh giới, biên giới
59
경계 sự cảnh giới, sự đề phòng, sự canh phòng
60
계속 sự liên tục
61
고위 vị trí cao, chức vụ cao
62
관련 sự liên quan
63
국무 quốc vụ, việc quốc gia
64
국방 quốc phòng
65
기존 vốn có, sẵn có
66
당국 cơ quan hữu quan
67
당국 quốc gia có liên quan
68
대변 đại tiện
69
대북 với Bắc Hàn, về Bắc Hàn
70
대응 sự đối ứng
71
동맹 đồng minh, sự liên minh
72
동향 đồng hương
73
동향 hướng Đông
74
동향 xu hướng, chiều hướng
75
링크
[link]
sự kết nối
76
링크
[rink]
sân băng trong nhà, sân trượt patanh
77
맥락 mạch
78
무기 vũ khí
79
문제 đề (bài thi)
80
미국 Mỹ
81
미사
[missa]
thánh Lễ Misa
82
방문 cửa phòng
83
방문 sự thăm viếng, sự đến gặp, sự đến thăm
84
방어 sự phòng ngự
85
변화 sự biến hóa, sự biến đổi, sự thay đổi
86
보도 vỉa hè, hè phố
87
보도 sự đưa tin, sự đăng tin, tin bài
88
부장 trưởng bộ phận, trưởng ban
89
부정 (sự) bất chính
90
부정 sự bất định
91
부정 sự ngoại tình, sự thông dâm
92
부정 tình cha
93
부정 sự bất chính, điều bất chính
94
부정 sự phủ định
95
상황 tình hình, tình huống, hoàn cảnh
96
설명 việc giải thích, việc trình bày, lời giải thích, lời trình bày
97
약속 sự hứa hẹn, lời hứa
98
양국 hai quốc gia, hai nước
99
입장 sự vào cửa
100
입장 lập trường
101
재배 việc chào hai lần, cái chào hai lần
102
재배 sự trồng trọt, sự canh tác
103
전념 sự toàn tâm, sự chuyên tâm
104
전력 toàn lực
105
전력 thâm niên, kinh nghiệm trước đó
106
전력 toàn lực
107
전력 điện lực
108
정부 chính phủ
109
정부 nhân tình (của vợ), người tình (của vợ)
110
정부 nhân tình (của chồng), bồ nhí (của chồng), người tình (của chồng)
111
판단 sự phán đoán
112
한미 Hàn Mỹ
113
확장 sự mở rộng, sự nới rộng, sự phát triển, sự bành trướng
114
활용 sự hoạt dụng, sự tận dụng
115
한국 Hàn Quốc
116
제공 sự cấp, sự cung cấp
117
질문 việc hỏi, việc chất vấn, câu hỏi
118
포함 sự bao gồm, việc gộp
119
여부 có hay không
120
뉴스
[news]
chương trình thời sự
121
논의 việc bàn luận, việc thảo luận
122
뉴스
[news]
chương trình thời sự
123
북한 BukHan; Bắc Hàn, Bắc Triều Tiên
124
소관 sự chịu trách nhiệm, sự lãnh trách nhiệm
125
소관 sự liên hệ, sự liên đới, sự quan hệ
126
여부 có hay không
127
역량 năng lực, lực lượng
128
예의 lễ nghĩa, phép lịch sự
129
예정 sự dự định
130
외교 ngoại giao
131
일본 Nhật Bản
132
임박 sự đến gần
133
재래 truyền thống
134
전술 chiến thuật
135
제공 sự cấp, sự cung cấp
136
주시 sự nhìn chăm chú, việc nhìn chằm chằm
137
주한 sự lưu trú ở Hàn Quốc, sự đồn trú tại Hàn Quốc, sự trú đóng tại Hàn Quốc
138
준비 sự chuẩn bị
139
질문 việc hỏi, việc chất vấn, câu hỏi
140
특파 sự đặc phái
141
포함 sự bao gồm, việc gộp
142
한국 Hàn Quốc
143
협력 sự hiệp lực, sự hợp sức