Trang chủ

Thi topik online
Từ vựng ngữ pháp topik

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Bài xem cuối cùng

Trang chủ / Thời sự tiếng hàn/

Một youtober xâm nhập vào quán nét nói rằng Tôi sẽ hút 100 điếu thuốc


PC방 무단 침입 유튜버 "100개비 피워게요" / SBS

Một youtober xâm nhập vào quán nét nói rằng " Tôi sẽ hút 100 điếu thuốc"주인 없는 PC방 들어가 한꺼번에 담배 100개비를 핀 남성 경찰 조사를 받게 됐습니다.

Một người đàn ông vào phòng máy tính vô chủ và hút 100 điếu thuốc một lúc đã bị cảnh sát điều tra.

407078
407066
407067
407079
407069
407070
407071
407072
407073
407074
407080
407076


출처 : SBS 뉴스 원본 링크 : https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1006026284&plink=LINK&cooper=YOUTUBE&plink=COPYPASTE&cooper=SBSNEWSEND

Đăng nhập, comment để thảo luận giải đáp các thắc mắc về tiếng hàn. B Nhận tài liệu trực tiếp qua ô bình luận !!