TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG

PC방 무단 침입한 유튜버 "100개비 피워볼게요" / SBS

Một youtober xâm nhập vào quán nét nói rằng " Tôi sẽ hút 100 điếu thuốc"주인 없는 PC방에 들어가 한꺼번에 담배 100개비를 핀 남성이 경찰 조사를 받게 됐습니다.

Một người đàn ông vào phòng máy tính vô chủ và hút 100 điếu thuốc một lúc đã bị cảnh sát điều tra.

자칫 화재로 이어질뻔했는데, 이 남성은 유튜브 영상을 찍으려 했다고 말했습니다.

Nó suýt gây ra hỏa hoạn, nhưng người đàn ông nói rằng anh ta đang cố quay một video YouTube.


UBC 김예은 기자입니다. 한 남성이 불붙은 담배를 양손 가득 쥐고 피웁니다.

Đây là UBC Kim Ye-eun. Một người đàn ông đã thuốc  bằng cả hai tay. ở đây.


한참 동안 담배를 피우다 바닥에 내려놓자 불이 난 것처럼 뿌연 연기가 흡연실을 가득 채웁니다.

Sau khi hút một lúc lâu, khói bao trùm khắp phòng hút, như thể bốc cháy sau khi dập xuống sàn.


20대 이 모 씨가 이 PC방에 들어와 담배 7갑을 뜯고 불을 붙이기 시작한 건 어제14일 오후 2시 30분쯤.

 Khoảng hai mươi tuổi, bước vào phòng máy tính này, mở 7 gói thuốc lá, và bắt đầu châm thuốc vào khoảng 2h30 ngày 14.


이용료를 지불하지도 않은 무단 침입, 수상한 흡연은 20분간 이어졌습니다.

Không có hành vi xâm phạm và hút thuốc đáng ngờ kéo dài trong 20 phút.


PC방 이용객 : 저쪽 흡연실에서 불이 난 것처럼 연기가 계속 나오더라고요. 안에는 연기로 가득 찼고…화생방 같은 느낌이었습니다.

Người dùng phòng máy tính: Khói vẫn tiếp tục bốc ra như thể có đám cháy ở phòng hút thuốc đằng kia. Bên trong đầy khói ... Nó giống như một phòng hóa chất.


이 씨가 불 붙인 담배 100여 개비를 올려놨던 흡연실 창가엔 불에 그을린 흔적이 그대로 남아 있습니다.

Ở cửa sổ phòng hút thuốc nơi ông Lee châm lửa hơn 100 điếu vẫn còn dấu vết bỏng.


PC방 무단 침입 후 화재 위험까지 무릅쓰고 흡연을 한 이 씨의 행동은 유튜브 촬영 때문인 것으로 알려졌습니다.

Được biết, hành vi hút thuốc có nguy cơ gây cháy của ông Lee sau khi đột nhập vào phòng máy tính cá nhân là do video quay lén trên YouTube.


다행히 연기가 자욱한 CCTV 화면을 본 업주가 달려오면서 상황은 종료됐습니다.

May mắn thay, tình huống kết thúc với việc chủ sở hữu chạy sau khi nhìn thấy màn hình camera quan sát khói.


하지만 이 PC방은 밤부터 점심 사이 무인으로 운영하고 있어 자칫 큰 화재로 이어질 뻔했습니다.

Tuy nhiên, phòng PC này hoạt động không người trông coi từ tối đến trưa đã suýt gây ra vụ cháy lớn.


윤종미 PC방 업주  진짜 저희 매장이 홀랑 타버리는 줄 알았어요. 우리 매장에 와서 불을 내려고 온 사람이 아닌가 하고 너무 놀라서 경찰에 신고를….

Jong-mi Yoon chủ phòng PC Tôi thực sự nghĩ rằng cửa hàng của chúng tôi đang cháy một mình. Tôi rất ngạc nhiên vì anh ấy là người đã đến cửa hàng của chúng tôi và cố gắng dập lửa. .


경찰은 유튜버라고 밝힌 이 씨에 대해 업무방해와 건조물 침입 여부 등 사건 경위를 조사하고 있습니다.

Cảnh sát đang điều tra trường hợp của anh Lee, người được xác định là một Youtuber, liệu anh có can thiệp vào công việc kinh doanh và đột nhập vào tòa nhà hay không.
출처 : SBS 뉴스 원본 링크 : https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1006026284&plink=LINK&cooper=YOUTUBE&plink=COPYPASTE&cooper=SBSNEWSEND

Tổng hợp từ vựng trong bài

Nhấn vào link để xem từ vựng và ví dụ.
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
HOHOHI là website học ngoại ngữ, trang blog chia sẻ kinh nghiệm, thông tin.
Mục đích của hohohi : giúp thế hệ trẻ VIỆT NAM vươn tầm THẾ GIỚI
Những ứng dụng, thông tin tài liệu luôn được cập nhật mỗi ngày, nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những sai sót.
Bằng việc sử dụng các tài nguyên trên website. Bạn đã đồng ý với chính sách cookie và những nguyên tắc của chúng tôi.