Trang chủ

Ngữ pháp

Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập

Một bé gái bị me của mình bạo hành đến nỗi phải chạy chân trần vào cửa hàng tiện lợi


Tiêu đề "엄마가 술 취해 때려요" 맨발로 편의점 뛰어온 10살

 "Mẹ tôi đánh tôi khi say rượu" cô bé 10 tuổi chạy chân trần vào cửa hàng tiện lợi
부모의 학대를 피해 편의점으로 탈출했던 창녕의 9살 소녀, 기억하시죠.

Chắc bạn còn nhớ, một cô bé 9 tuổi ở Changnyeong đã trốn vào một cửa hàng tiện lợi để thoát khỏi sự ngược đãi của cha mẹ mình.

406390
406391
406392
406393
406401
406402
406404
406397
406398

(영상취재 : 심재길 TJB, 영상편집 : 유미라, VJ : 노재민)
출처 : SBS 뉴스 원본 링크 

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !