TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG

Luyện topik  đọc - hiểu qua đoạn văn tiếng hàn phần 1 

Cách luyện thi :

  1. Đọc đoạn văn sau và chọn đáp án đúng nhất.
  2. Xem từ vựng, ngữ pháp và tự học từ vựng, ngữ pháp

Xem thêmCách ôn topik SIÊU TỐC, không mất nhiều Thời Gian

Đọc đoạn văn tiếng hàn  sau và đưa ra đáp án đúng :


대나무는 원래 열대지방에서 자라던 식물이었지만 워낙 쓰임새가 다양 하고 ㉠ 요긴해서 재배 지역이 북쪽으로까지 확대되었다. 지금은 전 세계 에 걸쳐서 600여 종이 자라고 있으며 그 종류만큼이나 활용도 또한 매우 높아서 생활의 모든 분야에 사용되고 있다고 해도 ( ㉡ ). 대나무 의 가장 큰 장점은 줄기의 속이 텅 비어 있다는 것이다. 이러한 특징을 잘 살려서 단소나 대금같이 입으로 부는 악기를 만들거나, 붓통으로 만들 어 쓰기도 한다. 그리고 더위를 식혀 주는 죽부인이나 대자리 같은 물건 을 만들기도 하며, 대나무 줄기 안에 쌀을 넣어 밥을 짓는 죽통으로 사용 한다. 심지어 식용으로도 쓰이는 것을 보면 쓰임새가 정말 ( ㉢ ). 대나무는 지금까지 그래 왔던 것처럼 앞으로도 우리 삶의 여러 분야에서 다양하게 활용될 것이다.


Tổng hợp từ vựng trong bài

Nhấn vào link để xem từ vựng và ví dụ.
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
HOHOHI là website học ngoại ngữ, trang blog chia sẻ kinh nghiệm, thông tin.
Mục đích của hohohi : giúp thế hệ trẻ VIỆT NAM vươn tầm THẾ GIỚI
Những ứng dụng, thông tin tài liệu luôn được cập nhật mỗi ngày, nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những sai sót.
Bằng việc sử dụng các tài nguyên trên website. Bạn đã đồng ý với chính sách cookie và những nguyên tắc của chúng tôi.