Trang chủ

Thi topik online
Từ vựng ngữ pháp topik

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Bài xem cuối cùng

Trang chủ / Topik/

Luyện thi topik 1 - Phân tích đề, luyện thi online


Luyện thi topik 1 

. Bài này mình sẽ :

  1. Đưa ra một số đề thi topik 1 để các bạn luyện tập.
  2. Phân tích đề bài của từng câu.
  3. Liệt kê một số từ vựng hay gặp trong đề topik 1.
  4. Liệt kê một sô ngữ pháp hay xuất hiện trong đề topik 1

Có thể bạn thắc mắc : Topik là gì ? Muốn giành 100% học bổng cần đạt topik mấy ?


Một số đề luyện thi 

Đề thi trực tuyến 

Đề thi online trên trang web hohohi.

Hiện tại chỉ có câu đọc từ 30 - 70 :

Hohohi sẽ cập nhật thêm nhiều đề trong thời gian tới.

Bạn có thể đăng nhập để lưu kết quả lại và nhận thông báo khi có đề topik mới !

Đề thi trên mạng

Trong link sau có đầy đủ đề để bạn luyện thi đến topik 6 !!

tài liệu do trang web trangkorean.com biên soạn !

Phân tích dạng bài topik 1

[31~33] 무엇 대한 이야기니까? 와 같이 알맞은 것을 고르 십시오. (각 2점)

Đề bài : Đang nói về cái gì ? Mỗi câu 2 điểm.

Cách làm : 

  • Các bạn cần chú ý vào các từ khóa để đưa ra đáp án chính xác nhất.
  • Tự hỏi xem những từ có trong đề bài thuộc vào lĩnh vực nào.

Lời khuyên : Nên học từ vựng theo chủ đề. ( Trong link có gần 100 chủ đề từ vựng. Các bạn nên chọn ôn luyện những chủ đề nào sơ cấp thôi )

[34~39] <보기>와 같이 ( )에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오.

Chọn câu đúng nhất

Phần này yêu cầu các bạn điền các phần động từ, danh từ, trợ từ và chia đuôi câu vào chỗ trống.

Mình có tổng hợp lại các từ vựng, loại từ ở cuối trang web. Mọi người có thể kéo xuống xem.

※ [40~42] 다음을 읽고 맞지 않는 것을 고르십시오. (각 3점)

Từ câu 40 trở đi độ khó tăng nên. Nhân 3 điểm mỗi câu

Dạng đề là nhìn biểu đồ và chọn đáp án sai 

Những câu sau mình là đọc đoạn và chọn đáp án. Mình sẽ bổ sung phần luyện tập cho từng câu sau.

Chúc các bạn luyện thi tốt


Tổng hợp từ vựng ngữ pháp luyện thi topik 1

Ngữ pháp sơ cấp 


 

Liệt kê ngữ pháp trong bài

Click vào ngữ pháp để xem chi tiết

Thử phân tích từ vựng, ngữ pháp trên hohohi. Có thể iframe cho website
1 ) 니까 Vì, bởi vì, bởi vậy…cho nên…

Liệt kê từ vựng

Click vào từ vựng trong bài để xem ví dụ.
Các bạn sẽ thấy nút sao bên phải. Đăng nhập, ấn vào để luu từ vựng và học từ chúng.
1 ) 들어가다 [Động từ] đi vào .
2 ) 고르다 [Động từ] chọn .
3 ) 고르다 [Động từ] giống như thế, giống như vậy .
4 ) 이야기 [Danh từ] trò chuyện .
5 ) 고르다 [Tính từ] khoảng cỡ đó, khoảng chừng đó, độ chừng thế .
6 ) 다음 [Danh từ] ngày sau .
7 ) 무엇 [Danh từ] cái gì .
8 ) 대한 [Danh từ] Đại hàn .
Hán hàn
9 ) 가장 [Danh từ] nhất .
10 ) 같이 [Phó từ] cùng nhau .
Đăng nhập, comment để thảo luận giải đáp các thắc mắc về tiếng hàn. B Nhận tài liệu trực tiếp qua ô bình luận !!