TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG

Luyện thi topik 1 

. Bài này mình sẽ :

  1. Đưa ra một số đề thi topik 1 để các bạn luyện tập.
  2. Phân tích đề bài của từng câu.
  3. Liệt kê một số từ vựng hay gặp trong đề topik 1.
  4. Liệt kê một sô ngữ pháp hay xuất hiện trong đề topik 1

Có thể bạn thắc mắc : Topik là gì ? Muốn giành 100% học bổng cần đạt topik mấy ?


Một số đề luyện thi 

Đề thi trực tuyến 

Đề thi online trên trang web hohohi.

Hiện tại chỉ có câu đọc từ 30 - 70 :

Hohohi sẽ cập nhật thêm nhiều đề trong thời gian tới.

Bạn có thể đăng nhập để lưu kết quả lại và nhận thông báo khi có đề topik mới !

Đề thi trên mạng

Trong link sau có đầy đủ đề để bạn luyện thi đến topik 6 !!

tài liệu do trang web trangkorean.com biên soạn !

Phân tích dạng bài topik 1

[31~33] 무엇에 대한 이야기입니까? 와 같이 알맞은 것을 고르 십시오. (각 2점)

Đề bài : Đang nói về cái gì ? Mỗi câu 2 điểm.

Cách làm : 

  • Các bạn cần chú ý vào các từ khóa để đưa ra đáp án chính xác nhất.
  • Tự hỏi xem những từ có trong đề bài thuộc vào lĩnh vực nào.

Lời khuyên : Nên học từ vựng theo chủ đề. ( Trong link có gần 100 chủ đề từ vựng. Các bạn nên chọn ôn luyện những chủ đề nào sơ cấp thôi )

[34~39] <보기>와 같이 ( )에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오.

Chọn câu đúng nhất

Phần này yêu cầu các bạn điền các phần động từ, danh từ, trợ từ và chia đuôi câu vào chỗ trống.

Mình có tổng hợp lại các từ vựng, loại từ ở cuối trang web. Mọi người có thể kéo xuống xem.

※ [40~42] 다음을 읽고 맞지 않는 것을 고르십시오. (각 3점)

Từ câu 40 trở đi độ khó tăng nên. Nhân 3 điểm mỗi câu

Dạng đề là nhìn biểu đồ và chọn đáp án sai 

Những câu sau mình là đọc đoạn và chọn đáp án. Mình sẽ bổ sung phần luyện tập cho từng câu sau.

Chúc các bạn luyện thi tốt


Tổng hợp từ vựng ngữ pháp luyện thi topik 1

Ngữ pháp sơ cấp 


 

Tổng hợp từ vựng trong bài

Nhấn vào link để xem từ vựng và ví dụ.
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
HOHOHI là website học ngoại ngữ, trang blog chia sẻ kinh nghiệm, thông tin.
Mục đích của hohohi : giúp thế hệ trẻ VIỆT NAM vươn tầm THẾ GIỚI
Những ứng dụng, thông tin tài liệu luôn được cập nhật mỗi ngày, nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những sai sót.
Bằng việc sử dụng các tài nguyên trên website. Bạn đã đồng ý với chính sách cookie và những nguyên tắc của chúng tôi.