TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG

Hôm nay thật khó viết vì khác với thói quen ngày thường. Và cũng chưa nghĩ ra chủ đề gì để viết cả. Thức dậy cái là lao vào sửa website. Do kiến thức khá yêu và tự mình làm dự án nên nhiều lúc lỗi cũng không biết sửa ở đâu. SAu khi ngồi gần tiếng đồng hồ với mớ logic thì giờ không viết được nữa kk. Thôi tám chuyện vậy.

Nếu như bạn nhặt được một ví tiền. Rồi trả lại người đã mất. Người ấy rút ra 1 triệu đồng đưa cho bạn. Bạn có nhận nó không ? 

Hôm kia mình nhặt được một chiếc điện thoại và người ta cũng cho mình 1 triệu. Nhưng mình không nhật. Nhiều người bảo như vậy là dở hơi ?

Mỗi người một quan điểm nhưng tự nhiên nói "dở hơi" mình thấy thật nông cạn. Sao có thể áp đặt tâm tính của mình nên người khác như vậy được chứ ?

Mỗi người sẽ có một cách sử xự khác nhau. Mình không nhận tiền vì lòng tốt của mình không cần phải đền đáp. Nhận tiền hoặc nhận một cái giá trị hơn. Đó là niềm vui khi mình đã làm được một việc tốt không vụ lợi.

Tiền tiêu thì cũng hết. Còn hết nhanh nữa. Nhưng cái niềm vui kia là mãi mãi.

Tái bút : Cho đi là nhận lại