Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Kim Min-jae kiên quyết từ chối thú nhận Park Ji-hyun


 

 

듣고 싶었어.

Tôi muốn nghe.

406529
406530
406531
406532
406533
406534
406535
406536
406537
406538
406552
406539
406540
406541
406542
406543
406553
406554
406544
406545

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !