Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Hohohi đã có mặt trên app. Click để tải app hohohi cho androidiphone Kết nối với hohohi qua group "Hàn Quốc Tốc Hành"

thời sự tiếng hàn

2.5단계에도 이동량 안 줄었다…'3단계 격상' 고민 / SBS

Kể cả mức giã cách là 2.5 nhưng lượng người di chuyển không giảm... Lo lắng nâng nên mức 3 

수도권에서 사회적 거리두기가 2.5단계로 올라간 건 지난 8일, 화요일부터입니다. 오늘12일이 닷새째인데, 그 뒤로도 확진자는 보시는 것처럼 계속 늘고 있습니다.
Ở trung tâm thành phố khoảng cách xã hội đã được nâng lên mức 2.5 đưuọc 8 ngày từ thứ 3. Hôm này là ngày 12 được 5 ngày. Nhưng số lượng người nhiễm bệnh vẫn tiếp tục tăng nhanh.

보건당국은 2.5단계 효과가 빨라야 다음 주 초에나 나타날 것으로 보고 있어서 앞으로 사나흘이 진짜 고비가 될 겁니다.
Bộ ý tế đang theo dõi hiệu quả mức 2.5 cho tới đầu tuần sau. Trước mắt 3,4 ngày sẽ trở thành cao điểm.

거리두기 효과가 기대만큼 안 나타나면, 즉 확산세가 꺾이지 않으면 3단계 격상을 피할 길이 없습니다.
Nếu như hiệu quả không xuất hiện như mong đợi, không thể đập tan sự lây nhiễm thì việc nâng mức giãn cách nên 3 là không thể tránh khỏi

보건당국은 어제 확진자가 폭증한 이유에 대해 곳곳에서 대규모 집단감염이 발생했고, 접촉자 추적 조사를 하다 보니 확진자가 늘 수밖에 없는 상황이라고 설명했습니다.
Bộ ý tế giải thích cho lý do người nhiễm bệnh tăng mạnh rằng nhiều nơi phát hiện những ổ dịch lớn và tình trạng điều tra người tiếp xúc, không thể nào không tăng.

이에 더해 거리두기 효과가 충분히 나타나지 않은 것을 또 다른 원인으로 꼽으며, 2.5단계 격상 효과가 나타나기 전까지는 어제와 비슷한 수준의 확진자가 계속 나올 수 있다고 내다봤습니다.
Thêm vào đó  việc khoảng cách xã hội không đủ hoặc có những lý do khác. Có thể phỏng đoán rằng trước khi thấy hiệu quả của việc nâng mức dãn cách xã hội nên 2.5 lượng người nhiễm bệnh có thể tiếp túc tăng như này hôm qua.

문제는 보건당국 자체 분석 결과, 지금까지의 거리두기 효과가 기대에 못 미친다는 겁니다.
Theo kết quả của bộ y tế phân tích, dến nay không thể đạt được đến kì vongnj của việc giãn cách xã hội.

실제로 1.5단계 격상 닷새 만인 지난달 24일 2단계로 격상됐고, 그로부터 2주 이상 지났는데 확산세는 꺾이지 않았습니다.
Thực tế khi nâng cấp nên mức 1,5 ,5 ngày sau ngày 24 lại tăng nên mức 2. Từ đó mức giãn cách đều đặt trên mức 2 nhưng không thể dập được dịch.

임숙영중앙방역대책본부 상황총괄단장 거리두기 단계를 격상했지만, 연말 국민의 이동량은 크게 줄어들지 않고 있습니다.
Đã nâng cấp dãn cách xã hội nhưng lượng người di chuyển cuối năm không hề giảm.

보건당국은 빨라도 다음 주 화요일쯤 2.5단계 격상 효과가 나타날 것으로 기대하고 있지만, 효과가 나타날지는 미지수입니다.
Bộ y tế nói dù nhanh cho tới thứ 3 tuần sau sẽ kì vọng vào hiệu quả của mức 2.5 nhưng việc hiệu quả xuất hiện vẫn chỉ là một ẩn số.

오늘 중앙재난안전대책본부 회의에서 3단계로 격상하자는 의견이 나온 것도 2.5단계로는 한계가 있다는 판단에 따른 걸로 보입니다.
Hôm nay hội nghị tại 중앙재난안전대책본부 có ý kiến nâng mức giãn cách lên 3 và cũng có ý kiến nâng lên 2.5.

정세균국무총리 매우 위중하고 비상한 상황입니다. 지금의 확산세를 꺾지 못한다면 거리 두기 3단계로의 격상도 불가피해질 겁니다.
정세균국무총리 nói  là tình huống rất nguy kịch và khẩn cấp. Nếu bây giờ không dập được dịch thì việc nâng khoảng cách xã hội nên 3 là không thể tránh khỏi.

최근 일주일 하루 평균 확진자는 690명, 다음 주 임시선별검사소에서 선제적 검사를 시작하면 3단계 격상 기준인 평균 800명을 넘을 것으로 보여 3단계 격상에 대한 당국의 고민은 깊어질 수밖에 없습니다.
Hiện tại bình quân mỗi ngày có 690 người nhiễm bênh. Nếu cuộc kiểm tra trước bắt đầu vào tuần tới tại Văn phòng Kiểm tra Sàng lọc Tạm thời, trung bình 800 người, là tiêu chuẩn nâng cấp ba giai đoạn, dự kiến ​​sẽ bị vượt quá.


출처 : SBS 뉴스 원본 링크 

Bài đang xem : "

Kể cả mức giã cách là 2.5 nhưng lượng người di chuyển không giảm... Lo lắng nâng nên mức 3 

" Xem tất cả chuyên mục

Đánh giá bài viết

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài viết này không ?