TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG

 Học tiếng hàn qua truyện cười

Tiêu đề truyện 숙제를 못한 이유 ( Lý do tao không làm bài tập  )

선생님이 숙제 검사를 하고 있었다.

Giáo viên đang kiểm tra bài tập về nhà.


숙제 안 해온 사람 자진 신고해!

Báo cáo tự nguyện nếu chưa làm xong bài tập về nhà!


그러자 정수가 머리를 긁적 앞녀석, 왜 숙제를 안 했어

Sao em không làm bài tập về nhà 


어제 어머니가 편찮으셔서 못했어요.

Hôm qua mẹ em bị ốm, vì vậy em không thể.


선생님은 감동받은 표정어머니 간호해 드리 기특하기도 하지.

Ra là em chăm sóc mẹ nên không thể làm bài tập. Cũng đáng khen đó .


그러자 정수가 말하기를

Sau đó, Jeongsu  nói


아니요. 엄마가 편찮으 시엄마가 해주셨거든요.

Không . Không trước khi bà bị ốm bà luôn làm xong bài tập cho tôi cho tôi.Tổng hợp từ vựng trong bài

Nhấn vào link để xem từ vựng và ví dụ.
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
HOHOHI là website học ngoại ngữ, trang blog chia sẻ kinh nghiệm, thông tin.
Mục đích của hohohi : giúp thế hệ trẻ VIỆT NAM vươn tầm THẾ GIỚI
Những ứng dụng, thông tin tài liệu luôn được cập nhật mỗi ngày, nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những sai sót.
Bằng việc sử dụng các tài nguyên trên website. Bạn đã đồng ý với chính sách cookie và những nguyên tắc của chúng tôi.