Trang chủ

Thi topik online
Từ vựng ngữ pháp topik

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Bài xem cuối cùng

Trang chủ / Học tiếng hàn qua bài hát/

Học tiếng hàn qua bài hát 어느 날 우리 - START-UP 3


[MV] 김필 - 어느 우리 [스타트업 OST Part.3 (START-UP OST Part.3)]

Học tiếng hàn qua bài hát 스타트업  3

Bài này sẽ  được dịch sau 

벌써 오래 까맣게 잊혀진 살아
낡은 소매 지친 어깨
매일 반복 곳에
다신 모를 뜨겁게 사랑 기억들로
가끔게 해 희미해진 너 그리

어느 우리 한 번쯤 우연 나요????
눈이 부시게 이별 그날처럼
어느 우리 서로 몰라본대도
낯선 발길로 지나쳐도
그냥 그렇게 두어

다신 못 올 차갑게 사라진 꿈이지만
조금 어렸 부족 나 아쉬워

어느 우리 한 번쯤 우연 나요????
눈이 부시게 이별 그날처럼
어느 우리 서로 몰라본대도
낯선 발길로 지나쳐도
그냥 그렇게 두어

가슴 남아 꿈을
이렇게 보낼 수는 없으니까
돌아선 나에게 다시 한번
이름 불러요
훗날 우리 다른 시간에 만나면
눈이 부시게 살아왔다 꼭 할 수 있
어쩌면 내가 하얗게 그댈 잊어도
다시 느리게 시작해요
모습 그대
그 꿈 


Đăng nhập, comment để thảo luận giải đáp các thắc mắc về tiếng hàn. B Nhận tài liệu trực tiếp qua ô bình luận !!