TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG

[MV] 김필 - 어느 날 우리 [스타트업 OST Part.3 (START-UP OST Part.3)]

Học tiếng hàn qua bài hát 스타트업  3

Bài này sẽ  được dịch sau 

벌써 오래 까맣게 잊혀진 채 살아
낡은 소매와 지친 어깨로
매일 반복된 곳에
다신 모를 뜨겁게 사랑한 기억들로
가끔 웃게 해 준 희미해진 너 그리워

어느 날 우리 한 번쯤 우연히 만나요????
눈이 부시게 이별했던 그날처럼
어느새 우리 서로가 몰라본대도
낯선 발길로 지나쳐도
그냥 그렇게 두어요

다신 못 올 차갑게 사라진 꿈이지만
조금 어렸었던 부족했던 나 아쉬워

어느 날 우리 한 번쯤 우연히 만나요????
눈이 부시게 이별했던 그날처럼
어느새 우리 서로가 몰라본대도
낯선 발길로 지나쳐도
그냥 그렇게 두어요

늘 가슴에 남아있던 꿈을
이렇게 보낼 수는 없으니까
돌아선 나에게 다시 한번
내 이름 불러요
먼 훗날 우리 또 다른 시간에 만나면
눈이 부시게 살아왔다 꼭 할 수 있길
어쩌면 내가 하얗게 그댈 잊어도
다시 느리게 시작해요
그때의 모습 그대로
그 꿈 


Tổng hợp từ vựng trong bài

Nhấn vào link để xem từ vựng và ví dụ.
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
HOHOHI là website học ngoại ngữ, trang blog chia sẻ kinh nghiệm, thông tin.
Mục đích của hohohi : giúp thế hệ trẻ VIỆT NAM vươn tầm THẾ GIỚI
Những ứng dụng, thông tin tài liệu luôn được cập nhật mỗi ngày, nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những sai sót.
Bằng việc sử dụng các tài nguyên trên website. Bạn đã đồng ý với chính sách cookie và những nguyên tắc của chúng tôi.