Trang chủ

Ngữ pháp
Hán hàn
Thời sự SBS
Từ vựng theo chủ đề
Bài viết

Luyện thi topik (Beta)
Luyện tập từ vựng
Dịch, phân tích từ vựng
Tìm tên tiếng hàn (Beta)

học tiếng hàn qua bài hát 또 다시 사랑 - 임창정(Lim ChangJung) 

아픔이 좀 더 작아질까
의미 없는 만남을 하다가
어느 날 그대가 흘린 눈물
왠지 나와 같다 느껴서

 

이렇게 그대를 지키는가 봐요
행복하고 싶었던 그대를
몰랐던 누군갈 또 알아가면서
분명 행복할 걸 알겠지만

내가 그대를 만났다는 건
어쩌면 흘러가는 흔한 인연이란 것일지 모르지만
오늘도 다시 또 다시 사랑해요
사랑 언제나 이번이 마지막이라며 처음인 듯 찾아오니까

어느 날 그대가 숨긴 눈물
왠지 나와 같다 느껴서
이렇게 그대를 지키는가 봐요
행복하고 싶었던 그대를
몰랐던 누군갈 또 알아가는 게
혹시 두렵기도 하겠지만

내가 그대를 만났다는 건
어쩌면 흘러가는 흔한 인연이란 것일지 모르지만
오늘도 다시 또 다시 사랑해요
사랑 언제나 이번이 마지막이라며 처음인 듯 찾아오니까

절대 우리 작은…

Bài đang xem : "

Học tiếng hàn qua bài hát 또 다시 사랑 - 임창정

"