TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG

Học tiếng hàn qua bài hát 또 다시 사랑 - 임창정(Lim ChangJung) 

아픔이 좀 더 작아질까
의미 없는 만남을 하다가
어느 날 그대가 흘린 눈물
왠지 나와 같다 느껴서</p>

이렇게 그대를 지키는가 봐요
행복하고 싶었던 그대를
몰랐던 누군갈 또 알아가면서
분명 행복할 걸 알겠지만

내가 그대를 만났다는 건
어쩌면 흘러가는 흔한 인연이란 것일지 모르지만
오늘도 다시 또 다시 사랑해요<br /> 사랑 언제나 이번이 마지막이라며 처음인 듯 찾아오니까

어느 날 그대가 숨긴 눈물
왠지 나와 같다 느껴서<br /> 이렇게 그대를 지키는가 봐요
행복하고 싶었던 그대를
몰랐던 누군갈 또 알아가는 게
혹시 두렵기도 하겠지만

내가 그대를 만났다는 건
어쩌면 흘러가는 흔한 인연이란 것일지 모르지만
오늘도 다시 또 다시 사랑해요<br /> 사랑 언제나 이번이 마지막이라며 처음인 듯 찾아오니까

절대 우리 작은…

Tổng hợp từ vựng trong bài

Nhấn vào link để xem từ vựng và ví dụ.
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
HOHOHI là website học ngoại ngữ, trang blog chia sẻ kinh nghiệm, thông tin.
Mục đích của hohohi : giúp thế hệ trẻ VIỆT NAM vươn tầm THẾ GIỚI
Những ứng dụng, thông tin tài liệu luôn được cập nhật mỗi ngày, nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những sai sót.
Bằng việc sử dụng các tài nguyên trên website. Bạn đã đồng ý với chính sách cookie và những nguyên tắc của chúng tôi.