Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Học tiếng hàn qua phim Min-jae Kim, buồn bã vì Park Eun-bin


Chú ý  Đợi tất cả các câu được load xong mới có thể phát file nghe !

Chúc các bạn học tốt

 

406460
406429
406461
406431
406432
406462
406434
406435
406436
406463
406438
406439
406440
406441
406442
406443
406444
406445
406446
406447
406448
406449
406464
406450
406451
406452
406453
406465
406466
406467
406456
406468
406469
406457
406470
406458
406459
406471
406472

 

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !