Trang chủ

Ngữ pháp

Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập

Học tiếng hàn qua bài hát Way back home 


Học tiếng hàn qua bài hát Way back home 

Tags :

,멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가

Tôi đi tìm bạn đang ngủ trong thời gian tạm dừng

406591
406592
406593
406594
406595
406596
406597
406598
406591
406592
406593
406599
406600
406598
406591
406592
406593
406601
406602
406603
406604
406605

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !