Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Học tiếng hàn qua bài hát 나의 시간은 - 백현


406473
406474
406475
406476
406477
406478
406479
406480
406481
406482
406483
406484
406485

Whatever You want


Whatever You say


니가 늘 웃을 수 있게
Sẽ luôn làm em cười니가 보는 난 변하지 않아
그 어떤 이유라도
네게 남을게
지금 모습 이대로

언젠가는 지금을
떠올리는 날 온다면
반짝이는 순간들로
기억 되어지길

Whatever You want
Whatever You say
너와 늘 만들어갈게

Whatever You want
Whatever You say
니가 늘 웃을 수 있게

니가 보는 난 변하지 않아
그 어떤 이유라도
네게 남을게
지금 모습 이대로

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !