TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG

Luyện topik qua đoạn văn tiếng hàn.

Đoạn văn này nằm trong đề

trong phần cao cấp.

Chúng ta hãy cùng đọc qua đoạn văn một lượt rồi trả lời các câu hỏi phía dưới nhé.

Xem thêm : thời sự tiếng hàn  ( Chuyên mục này tổng hợp những bài thời sự tiếng Hàn mới nhất, siêu dài. Đã được dịch và thêm file nghe sẵn).


Đoạn văn Topik

Đề : Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi phía dưới

딸랑딸랑 워낭 소리가 전국 극장가에 맑게 울려 퍼지고 있다. 지난달에 개봉한 ‘워낭 소리’는 한 산골 마을에 사는 여든 살 할아버지와 마흔 살 소의 30년 우정을 담은 장편 다큐멘터리 영화다.

‘워낭 소리’는 손이 갈라 지고 살이 까맣게 타도록 평생 일만 하면서 자식들을 키워 냈던 아버지 와 어머니, 그리고그 곁에서 평생 쟁기와 수레를 끌었던 소들에 대한 감 사의 헌사이며, 든든한 삶의 동반자였던 소와 사람의 진한 사랑 이야기다.

5년의 기획과 3년의 촬영을 통해 완성된 ‘워낭 소리’는 어쩌면 변화와 속도가 지배하는 시대, 갈등과 반전을 넘나들며 긴장감을 극대화해야 관 객을 끌어 모을 수 있는 시대에 어울리는 영화는 아닐지도 모른다. 그럼 에도 불구하고 ‘워낭 소리’는 짧게는 6개월에서 길어야 1년 안에 제작되는 상업 영화들 속에서 (        ).

Tổng hợp từ vựng trong bài

Nhấn vào link để xem từ vựng và ví dụ.
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
HOHOHI là website học ngoại ngữ, trang blog chia sẻ kinh nghiệm, thông tin.
Mục đích của hohohi : giúp thế hệ trẻ VIỆT NAM vươn tầm THẾ GIỚI
Những ứng dụng, thông tin tài liệu luôn được cập nhật mỗi ngày, nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những sai sót.
Bằng việc sử dụng các tài nguyên trên website. Bạn đã đồng ý với chính sách cookie và những nguyên tắc của chúng tôi.