Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Eun-bin, Kim Min-jae đi bộ cùng nhau 


Eun-bin, Kim Min-jae đi bộ cùng nhau 

406704
406705
406706
406696
406707
406708
406709
406710
406711
406712
406713
406714
406715

저번에...

Ngày khác...


uh

406716
406717
406718
406719
406720
406721
406722
406723
406724
406725

고마워요.

Cảm ơn bạn.


정말로요.

Có thật không.


채송아!

Chaesong!


언니.

em gái.


엄마.

Mẹ ơi.

406726
406727
406728
406696

가자. 송아야.

Đi. Songah.


어.

uh.


도어록 소리

Âm thanh khóa cửa Tốt


잘 자요.

đêm.


 

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !