Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Em Gái Mưa Korean Version Cover by Jin Ju


407048

우리 처음 만난 그날 그대 눈빛에

내 사랑은 비처럼 내렸죠

참 잘 어울렸죠 오랜 연인처럼

사랑이 아니면 우린 뭔가요?

기대해보았죠 하지만 이런 나 

그대에겐 그저 동생일뿐 

내가 그댈 사랑하고 있다해도

걱정하지 마요 나 괜찮을 테니

다 잊을 수 있다고 잠시 뿐이라고

입술 뒤로 못내 미소를 삼키죠

하늘을 보아요 흐르는 빗물에

눈물도 그대도 씻길 수 있도록 

혼자 시작했으니 혼자 끝내야죠

그저 기다려요 이 비가 그치길. 

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !