Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Đó là công việc của tôi


"Đó là công việc của tôi" Ji-Hyun Park, vẽ một đường thẳng về Seong-cheol Kim, người đang lo lắng

 

 안녕하세요.

Xin chào.

406641
406642
406643
406644
406645
406646
406647
406648
406649
406650
406651
406652
406653
406654
406670
406655
406656
406657
406658
406659
406660
406661
406662
406671

406663
406664
406672

406665
406666
406673
406674
406675
406676
406667
406668
406669

 

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !