Trang chủ

Thi topik online
Từ vựng ngữ pháp topik

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Bài xem cuối cùng

Trang chủ / Danh ngôn tiếng hàn/

Danh ngôn tiếng hàn


다른 사람 탓하고 
원망하는 사람은 
아무 것도 
이룰 수 없는 법이다.

Người oán trách và đổ lỗi cho người khác .

Thì sẽ không thể đạt bất cứ điều gì .

Liệt kê ngữ pháp trong bài

Click vào ngữ pháp để xem chi tiết

Thử phân tích từ vựng, ngữ pháp trên hohohi. Có thể iframe cho website
1 ) 법이다 ‘vốn dĩ, dĩ nhiên, đương nhiên, hiển nhiên là, chắc chắn là…

Liệt kê từ vựng

Click vào từ vựng trong bài để xem ví dụ.
Các bạn sẽ thấy nút sao bên phải. Đăng nhập, ấn vào để luu từ vựng và học từ chúng.
1 ) 탓하다 [Động từ] đổ lỗi, đổ tội, than trách .
2 ) 사람 [Danh từ] người (ᄉ...) .
3 ) 원망 [Danh từ] sự oán giận, sự oán trách .
4 ) 아무 bất kì .
Đăng nhập, comment để thảo luận giải đáp các thắc mắc về tiếng hàn. B Nhận tài liệu trực tiếp qua ô bình luận !!