Trang chủ

Ngữ pháp
Hán hàn
Thời sự SBS
Từ vựng theo chủ đề
Bài viết

Luyện thi topik (Beta)
Luyện tập từ vựng
Dịch, phân tích từ vựng
Tìm tên tiếng hàn (Beta)
Danh ngôn tiếng hàn

욕을 먹어도 화내지 말라

Dù có bị người khác chửi cũng đừng giận그가 한 욕은 그에게로 돌아간다.

Những lời họ chửi họ sẽ tự nghe chúng. 

Bài trước : " Danh ngôn tiếng hàn "
Bài đang xem : "

Danh ngôn tiếng hàn về chữ nhẫn

"
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
돌아가다 xoay vòng, quay vòng