Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Hohohi đã có mặt trên app. Click để tải app hohohi cho androidiphone Kết nối với hohohi qua group "Hàn Quốc Tốc Hành"

Luyện thi topik 1

Cấu trúc đề thi topik 1 gồm 2 bài thi

 • Cấu trúc đề thi topik 1 phần nghe gồm 30 câu. Thời gian cho bài thi này là 50 phút. 100 điểm
 • Cấu trúc đề thi topik 1 phần đọc gồm 40 câu. Thời gian thi bài này là 70 phút. 100 điểm

Bài này mình sẽ :

 1. Đưa ra một số đề thi topik 1 để các bạn luyện tập.
 2. Phân tích đề bài của từng câu trong đề.
 3. Liệt kê một số từ vựng hay gặp trong đề.
 4. Liệt kê một sô ngữ pháp hay xuất hiện trong.

Băng việc luyện đề topik theo các dạng đề topik. Bạn sẽ biết nên chú ý để lấy điểm ở phần nào.

Có thể bạn thắc mắc : topik là gì ? Muốn giành 100% học bổng cần đạt topik mấy ?

Cấu trúc đề thi topik 1

Cấu trúc đề thi topik 1 phần nghe.

Phần màu vàng là phần các bạn sẽ được nghe

Dạng đề 1 | Câu 1 - 4 : Nghe và chọn đáp án đúng

Dạng đề 2 | Câu 5 -6  : Tìm câu nối tiếp đoạn hội thoại

Dạng đề 3 | Câu 7 - 10 : Nghe và đoán đây là đâu

Dạng đề 4 : Câu 11 -14 : Nghe và cho biết họ đang nói về điều gì

Dạng đề 5 : Câu 15 -16 : Chọn bức tranh đúng với đoạn hội thoại được nghe

Dạng đề 6 : Câu 17 - 21 : Chọn nội dung cho đoạn hội thoại được nghe

Dạng đề  7 : Câu 25 -30 : Cho 1 đoạn văn. Chọn những câu trả lời đúng với nội dung.

Cấu trúc đề thi topik 1 phần đọc

Dạng 1 | Câu 31 - 33 : Câu văn đang nói về điều gì

Dạng 2 | Câu 34 - 39 : Chọn từ đúng điền vào chỗ trống

Dạng 3 | Câu 40 - 42 : Nhìn tranh và chọn đáp án sai

Dạng 4 | Câu 43 - 45 : Chọn câu bao quát nội dung

Dạng 5 | Câu 46-48 : Chọn suy nghĩ trọng tâm

Dạng 6 | Câu 49 - 56 : Đọc đoạn văn và chọn đáp án đúng

Dạng 7 | Câu 57 -58 : Chọn phần liệt kê đúng theo thứ tự

Dạng 8 | Câu 69 -70 [ Khó ] : Đọc đoạn văn và chọn đáp án đúng

Bạn có thể thi topik trực tuyến. Trong đây có phần luyện thi các dạng đề trong topik 1

Bạn đã tìm hiểu xong cấu trúc đề thi. Bạn có muốn xem các từ vựng topik 1 đề đọc và từ vựng topik 1 đề nghe không ?

Đánh giá bài viết

Đã có 3 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài viết này không ?

Câu hỏi thường gặp

Cấu trúc đề nghe topik 1 gồm 7 dạng :

 1. Dạng đề 1 | Câu 1 - 4 : Nghe và chọn đáp án đúng
 2. Dạng đề 2 | Câu 5 -6  : Tìm câu nối tiếp đoạn hội thoại
 3. Dạng đề 3 | Câu 7 - 10 : Nghe và đoán đây là đâu
 4. Dạng đề 4 : Câu 11 -14 : Nghe và cho biết họ đang nói về điều gì
 5. Dạng đề 5 : Câu 15 -16 : Chọn bức tranh đúng với đoạn hội thoại được nghe
 6. Dạng đề 6 : Câu 17 - 21 : Chọn nội dung cho đoạn hội thoại được nghe
 7. Dạng đề 7 : Câu 25 -30 : Cho 1 đoạn văn. Chọn những câu trả lời đúng với nội dung.

Cấu trúc đề đọc topik 1 gồm 8 dạng :

 1. Dạng 1 | Câu 31 - 33 : Câu văn đang nói về điều gì

 2. Dạng 2 | Câu 34 - 39 : Chọn từ đúng điền vào chỗ trống

 3. Dạng 3 | Câu 40 - 42 : Nhìn tranh và chọn đáp án sai

 4. Dạng 4 | Câu 43 - 45 : Chọn câu bao quát nội dung

 5. Dạng 5 | Câu 46-48 : Chọn suy nghĩ trọng tâm

 6. Dạng 6 | Câu 49 - 56 : Đọc đoạn văn và chọn đáp án đúng

 7. Dạng 7 | Câu 57 -58 : Chọn phần liệt kê đúng theo thứ tự

 8. Dạng 8 | Câu 69 -70 [ Khó ] : Đọc đoạn văn và chọn đáp án đúng