Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Hohohi đã có mặt trên app. Click để tải app hohohi cho androidiphone Kết nối với hohohi qua group "Hàn Quốc Tốc Hành"

File nghe trong bài
những câu nói tiếng hàn hay về cuộc sống

Câu nói tiếng hàn hay về cuộc sống

Câu nói tiếng hàn hay 1

 

추구수 있는 용기가 있 다면 우리 모든 꿈은 이뤄질 수 있다

Mọi ước mơ của chúng ta đều có thể trở thành hiện thực nếu chúng ta có đủ can đảm để theo đuổi

. – 월트 디즈니


Câu nói tiếng hàn hay 2

상황 가장 활용하는 사람 가장 좋은 상황을 맞는다.

Ai tận dụng hoàn cảnh tốt nhất thì người đó đạt được hiệu quả tốt nhất

– 존 우든


Câu nói tiếng hàn hay 3

목표 이루고 싶으면 허락 구하지 마라.

Nếu bạn muốn đạt được thành tựu lớn, đừng tìm kiếm sự đồng ý của kẻ khác.

미상


Câu nói tiếng hàn hay 4

창조적인 삶을 살려 내가 틀릴 지도 모른다 공포를 버려야 한다.

Để sống một cuộc sống sáng tạo, bạn phải bỏ đi nỗi sợ hãi rằng bạn có thể sai.

미상


Câu nói tiếng hàn hay 5

일반적인 것을 잃을 위험 감수 하지으면 평범한 것에 만족해야 한다

Nếu bạn không mạo hiểm đánh mất cái bình thường, bạn nên bằng lòng với cái bình thường.

. – 짐 론


Câu nói tiếng hàn hay 6

신뢰 이유 안전하 거나 확실해서가 아니라, 위험을 감수할 용의가 있 어서이다.

Lý do cho sự tin tưởng không phải vì nó an toàn hay chắc chắn, mà bởi vì sẵn sàng chấp nhận rủi ro.

미상


Những câu danh ngôn tiếng hàn về cuộc sống ý nghĩa

Danh ngôn tiếng hàn về cuộc sống ý nghĩa 1

신경을 그 생각으로 가득 채우고 다른 생각은 다 내버려둬라. 이것 성공하는 방법이다.

Hãy lấp đầy dây thần kinh của bạn với những suy nghĩ đó và để tất cả những suy nghĩ khác yên. Đây là cách để thành công.

– 스와미 비베카난다


Danh ngôn tiếng hàn về cuộc sống ý nghĩa 2

신경을 그 생각으로 가득 채우고 다른 생각은 다 내버려둬라. 이것 성공하는 방법이다.

Những điều tốt đẹp xảy ra với những người biết chờ đợi, nhưng những điều tốt đẹp hơn xảy ra với những người biết tìm kiếm. - không xác định

미상


Danh ngôn tiếng hàn về cuộc sống ý nghĩa 3

늘 하던 대로 하면 늘 얻던 것을 얻는다.

Nếu bạn làm những gì bạn luôn làm, bạn sẽ có được những gì bạn luôn nhận được.

미상


Danh ngôn tiếng hàn về cuộc sống ý nghĩa 4

열정을 잃지 않고 실패 에서 실패로 걸어가는 것이 성공이다.

Thành công là bước đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không đánh mất nhiệt huyết.

– 윈스턴 처칠


Danh ngôn tiếng hàn về cuộc sống ý nghĩa 5

애벌레 세상 끝났다고 생각하는 순간 나비 변했다

Khoảnh khắc mà con sâu bướm nghĩ rằng thế giới đã kết thúc, nó đã biến thành một con bướm.

. - 속담


Những câu nói tiếng hàn hay về thành công

Câu nói tiếng hàn hay về thành công 1

성공한 사업가들은 긍정적 에너지를 주는 사람 이지 가져가는 사람들이 아니다.

Các doanh nhân thành công là những người cho năng lượng tích cực chứ không phải là những người thu nhận.

미상


Câu nói tiếng hàn hay về thành công 2

성공한 사람을 볼 때 당신 대중 에게 드러난 영예만 보지, 절대 영예를 얻기 위해 했던 개인적 희생은 보지 않는다.

Khi bạn nhìn thấy một người thành công, bạn chỉ nhìn thấy danh dự của công chúng, không bao giờ thấy những hy sinh cá nhân để đạt được nó.

– 바 입하브 샤


Câu nói tiếng hàn hay về thành công 3

기회 일어나는 것이 아니라 만들어내는 것이다.

Cơ hội không xảy ra, chúng được tạo ra.

– 크 리스 로서


Câu nói tiếng hàn hay về thành công 4

성공한 사람이 되려고 노력하 보다 가치있는 사람이 되려고 노력하라.

Thay vì cố gắng trở nên thành công, hãy cố gắng trở nên có giá trị.

– 알버트 아인슈 타인


Câu nói tiếng hàn hay về thành công 5

대한 정신을 가진 사람들은 생각을 논한다. 평범한 사람들은 사건 논한다. 마음이 좁은 사람들은 사람들을 논한다.

Những bộ óc vĩ đại thảo luận về các ý tưởng. Những người bình thường thảo luận về các sự kiện. Lòng dạ hẹp hòi tranh luận với mọi người

– 엘리너 루즈 벨트


Câu nói tiếng hàn hay về thành công 6

나는 실패한 아니다. 나는 잘 되지 않는 방법 1만 가지 발견한 것이다.

Tôi không thất bại Tôi đã khám phá ra 10.000 cách không hiệu quả.

– 토마스 에디슨


Stt tiếng hàn hay về cuộc sống ý nghĩa

Stt tiếng hàn hay về cuộc sống ý nghĩa 1

언성 높이지 말고 논거 강화하라.

Đừng cao giọng và củng cố lập luận của bạn.

미상


Stt tiếng hàn hay về cuộc sống ý nghĩa 2

괴로운 시련 처럼 보이는 것이 뜻밖의 좋은 일일 때가 많다.

Những gì có vẻ như một thử thách đau đớn thường tốt một cách bất ngờ.

– 오스카 와일드


Stt tiếng hàn hay về cuộc sống ý nghĩa 3

삶의 의미는 자 신의 재능 발견하는 것이다. 삶의 목적 그것을 나눠주는 것이다.

Ý nghĩa của cuộc sống là khám phá tài năng của bạn. Mục đích của cuộc sống là chia sẻ nó

미상


Stt tiếng hàn hay về cuộc sống ý nghĩa 4

광기 천재성 사이 거리는 성공으로 측정된다

Khoảng cách giữa sự điên rồ và thiên tài chỉ được đo bằng thành công.

– 브루스 페어 스타


 Stt tiếng hàn hay về cuộc sống ý nghĩa 5

잘못된 것들을 쫓아다니는 것을 그만두면 옳은 일들이 당신 따라잡을 기회 생긴다.

Khi bạn ngừng theo đuổi những điều sai trái, những điều đúng đắn sẽ có cơ hội bắt kịp bạn.

–롤리 다스


Stt tiếng hàn hay về cuộc sống ý nghĩa 6

대한으로 향하기 위해 좋은 것 포기하는 두려워하지 마라.

Đừng ngại từ bỏ những điều tốt đẹp để trở nên vĩ đại

- 존 록펠러


Stt tiếng hàn hay về cuộc sống ý nghĩa 7

게으른 예술가가 만든 명작 없다.

Không có kiệt tác nào được tạo ra bởi một nghệ sĩ lười biếng.

미상


 

Đánh giá bài viết

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài viết này không ?

Câu hỏi thường gặp

Trong bài có file nghe.

Trong bài có tổng hợp 20 câu stt tiếng hàn buồn.

Ngữ pháp trong bài

1 ) -고 싶다 : muốn
2 ) -은 것 : sự, điều, việc
3 ) 수 있다 : có thể
4 ) -려야 : định... thì…, muốn… thì...
5 ) 다고 : nghe nói, cho rằng
6 ) 으로 : sang
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
두려워하다 lo sợ, thấy sợ
2
두려워하다 lo sợ, thấy sợ
3
만족하다 hài lòng
4
안전하다 an toàn
5
평범하다 bình thường
6
확실하다 xác thực, chắc chắn
7
가져가다 mang đi, đem đi
8
감수하다 cam chịu, cam lòng
9
강화되다 được tăng cường
10
강화하다 tăng cường
11
강화하다 giảng hòa
12
걸어가다 bước đi
13
드러나다 hiện ra, thể hiện
14
따라잡다 đuổi kịp, theo kịp
15
만족하다 thỏa mãn, vừa lòng
16
발견되다 được phát kiến, được phát hiện
17
발견하다 phát kiến, phát hiện
18
생각되다 được nghĩ là, được coi là, được xem là
19
생각하다 nghĩ, suy nghĩ
20
성공하다 thành công
21
포기되다 bị bỏ ngang chừng, bị bỏ giữa chừng, bị từ bỏ
22
포기하다 từ bỏ
23
활용되다 được hoạt dụng
24
활용하다 vận dụng, ứng dụng
25
내버리다 bỏ ra, vứt đi
26
노력하다 nỗ lực, cố gắng
27
드러나다 hiện ra, thể hiện
28
실패하다 thất bại
29
일어나다 dậy
30
측정되다 được đo
31
이뤄지다 diễn ra
32
개인적 mang tính cá nhân
33
긍정적 mang tính khẳng định
34
일반적 mang tính thông thường
35
창조적 mang tính sáng tạo
36
아니다 không
37
다르다 khác biệt
38
구하다 tìm, tìm kiếm, tìm thấy
39
구하다 cứu, cứu vớt, giải cứu
40
모르다 không biết
41
변하다 biến đổi, biến hóa
42
보이다 được thấy, được trông thấy
43
보이다 cho thấy, cho xem
44
살리다 cứu sống
45
생기다 sinh ra, nảy sinh
46
끝나다 xong, kết thúc
47
내가다 mang ra, bê ra
48
논하다 luận, bàn, luận bàn
49
높이다 nâng cao, nâng lên
50
우리다 hầm (lấy nước cốt), ủ (rượu), ngâm, pha (trà, cà phê)
51
채우다 khóa, cài khóa, đóng
52
채우다 lấp đầy, nhét đầy
53
채우다 đeo
54
틀리다 sai
55
틀리다 ê ẩm, tê mỏi
56
향하다 hướng về, nhìn về
57
사업가 nhà kinh doanh
58
애벌레 ấu trùng
59
에너지
[energy]
năng lượng
60
예술가 nghệ sỹ, nghệ nhân
61
천재성 tính thiên tài, năng khiếu bẩm sinh
62
그만 chỉ thế, có thế
63
모든 tất cả, toàn bộ
64
다른 khác
65
가득 đầy
66
가장 nhất
67
보다 hơn, thêm nữa
68
어서 nhanh lên, mau lên
69
잘못 sai, nhầm
70
절대 tuyệt đối
71
이루 dù sao cũng..., bất kể thế nào cũng ...
72
일일 ngày ngày
73
많다 nhiều
74
없다 không có, không tồn tại
75
거나 hay, hoặc
76
대로 như, giống như, theo như
77
로서 như, với tư cách
78
에게 đối với
79
에서 ở, tại
80
처럼 như
81
그것 cái đó
82
당신 ông, bà, anh, chị
83
이것 cái này
84
가지 thứ, kiểu
85
거리 việc, cái, đồ
86
다스
[dâsu]
87
가치 giá trị
88
공포 sự công bố
89
광기 sự cuồng nhiệt
90
기와 ngói, tấm lợp
91
대중 một cách đại khái
92
대한 Đại hàn
93
뜻밖 (sự) bất ngờ, không ngờ
94
리스
[lease]
sự thuê
95
마음 tâm tính, tính tình
96
만두 bánh bao, bánh màn thầu
97
명작 danh tác, tác phẩm nổi tiếng
98
목적 mục đích
99
목표 mục tiêu
100
미상 điều không rõ, điều chưa rõ
101
방법 phương pháp
102
벨트
[belt]
thắt lưng, dây lưng, đai lưng, dây nịt
103
사건 sự kiện
104
사람 con người
105
사이 khoảng cách, cự li
106
상황 tình hình, tình huống, hoàn cảnh
107
서가 giá sách, kệ sách
108
속담 tục ngữ
109
스타
[star]
ngôi sao, minh tinh
110
신경 dây thần kinh
111
신의 sự tín nghĩa
112
용기 dũng khí
113
용의 quyết tâm
114
위험 sự nguy hiểm, tình trạng nguy hiểm, tình trạng nguy kịch
115
의미 ý nghĩa, nghĩa
116
이지 lý trí
117
입하 Lập hạ
118
지도 bản đồ
119
하지 Hạ chí
120
기회 cơ hội
121
나비 bề rộng, khổ rộng
122
논거 luận cứ
123
다면 đa diện
124
세상 thế gian
125
순간 khoảnh khắc, thoáng chốc, chốc lát
126
시련 thử thách
127
신뢰 sự tín nhiệm, sự tin cậy
128
언성 giọng, tiếng
129
열정 lòng nhiệt huyết, lòng nhiệt thành
130
영예 danh dự, danh giá, thanh danh
131
이유 lý do
132
이의 ý khác
133
자신 tự thân, chính mình, tự mình
134
재능 tài năng
135
정신 tinh thần, tâm trí, tâm linh
136
추구 sự mưu cầu, sự theo đuổi
137
타인 người khác
138
허락 sự cho phép
139
희생 sự hy sinh