Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Bài hát 멜로망스  YouI 인사


[MV] MeloMance(멜로망스) _ You&I(인사)

407147
407130
407131
407132
407133
407134
407135
407136
407137
407138
407139
407140
407141
407142
407134
407135
407136
407137
407138
407143
407144
407136
407145
407146
407134
407135
407136
407137
407138

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !