TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG
Bài đang xem : "

Bài 8 : 흥미로운 세상 : Cuộc sống thú vị 

"
Bài viết nằm trong chuyên mục " 서울대 한국어 4"
Tổng hợp giáo trình 서울대 한국어 lớp 4. Đầy đủ nhất. Trong bài có file nghe và đã được phân tích từ vựng, ngữ pháp. Đã dịch chi tiết.
Xem tất cả trong chuyên mục

Bài 8 : 흥미로운 세상 : Cuộc sống thú vị 

Đoạn hội thoại của 2 người bạn về 카부츠 세일 giống như 벼룩시장 là những chợ bán lại đồ cũ.

Dự án nhằm bổ trợ kiến thức cho những bạn đang học sách 서울 한국어. Trong bài có sử dụng file nghe và đoạn hội thoại từ sách.  Liên hệ bản quyền !

The project aims to supplement knowledge for those who are studying 서울 한국어. In the lesson, there are audio files and dialogues from the book.

프로젝트 서울 한국어를 공부하는 사람들을위한 지식을 보충하는 것을 목표로합니다. 수업에는 책의 오디 파일과 대화가 있습니다. 저작 문의십시오!

샤오밍 : 이 찻잔 디자인 독특한데요. 어디에서 샀어요?
Ly trà này có kiểu dáng đặc biệt nhỉ. Bạn đã mua ở đâu vậy ?

줄리앙 : 아, 이거요? 지난번 영국에 갔을 때 카부츠 세일에서 샀어요.
À. Cái này hả ? Lần trước khi đi Anh mua ở 카부츠 세일

샤오밍 : 카부츠 세일요? 그게 뭐예요?
카부츠 세일 à ? Cái đó là gì ?

줄리앙 :자기가 쓰던 물건 중에서 필요 없는 물건을 가져다가 다른 사람에게 파는 시장 이에요.
Đó là chợ mà những vật mình sử dụng, vật không cần thiết có thể cầm và bán cho người khác.

샤오밍 : 아. 벼룩시장하고 비슷한 곳이군요. 그런데 왜 카부츠 세일이라고 불러요?
À giống chợ đồ cũ . Nhưng tại sao lại gọi là 카부츠 세일 ?

줄리앙 : 카부츠는 '자동차 트렁크'라는 뜻인데 트렁크 물건을 놓고 팔 때문에 그런.이름이 생겼대요
카부츠는 có nghĩa kaf thùng xe ô tô. Đồ vật để trên đó và bán nên xuất hiện tên như vậy.

샤오밍 : 그렇군요. 그 시장 매일 열려요?
Vậy hả. Chợ này bán mỗi ngày à 

줄리앙 : 아니. 보통 주말에 열리는데 장소가 정해져 있대요.
Không phải. Thường mở cửa vào chủ nhất những nghe nói địa điểm được xác định trước.

Ngữ pháp trong bài

Nhấn vào link để xem chi tiết ngữ pháp và ví dụ.

Tổng hợp từ vựng trong bài

Nhấn vào link để xem từ vựng và ví dụ.
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
HOHOHI là website học ngoại ngữ, trang blog chia sẻ kinh nghiệm, thông tin.
Mục đích của hohohi : giúp thế hệ trẻ VIỆT NAM vươn tầm THẾ GIỚI
Những ứng dụng, thông tin tài liệu luôn được cập nhật mỗi ngày, nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những sai sót.
Bằng việc sử dụng các tài nguyên trên website. Bạn đã đồng ý với chính sách cookie và những nguyên tắc của chúng tôi.