TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG
Bài đang xem : "

Bài 7 : 옳고 그름 : Đúng và sai 

"
Bài viết nằm trong chuyên mục " 서울대 한국어 4"
Tổng hợp giáo trình 서울대 한국어 lớp 4. Đầy đủ nhất. Trong bài có file nghe và đã được phân tích từ vựng, ngữ pháp. Đã dịch chi tiết.
Xem tất cả trong chuyên mục

Bài 7 : 옳고 그름 : Đúng và sai 

Dự án nhằm bổ trợ kiến thức cho những bạn đang học sách 서울 한국어. Trong bài có sử dụng file nghe và đoạn hội thoại từ sách.  Liên hệ bản quyền !

The project aims to supplement knowledge for those who are studying 서울 한국어. In the lesson, there are audio files and dialogues from the book. copyright!

프로젝트 서울 한국어를 공부하는 사람들을위한 지식을 보충하는 것을 목표로합니다. 수업에는 책의 오디 파일과 대화가 있습니다. 저작 문의십시오!

지 연 : 어제 드라마 봤어요? 내용이 너무 이상하지 않았어요?
Hôm qua có xem phim truyền hình không ? Nội dung rất lạ lùng phải không ?

마리코 : 못 봤는데요. 무슨 내용이었어요?
Tôi đã không xem. Nội dung là gì vậy ?

지 연 : 어떤 남자가 20살이나 나이가 많은 여자와 결혼하는 이야기였어요.
Câu chuyện của một người đàn ông khoảng 20 tuổi kết hôn với một người phụ nữ lớn tuổi.

마리코 : 그래요? 두 사람 정말 사랑나 봐요.
Vậy hả ? Chắc hai người đó yêu nhau lắm.

지 연 : 그렇긴 하지 아무 사랑하더라도 결혼까지 하는 건 말도 안 돼요.
Như vậy nhưng dù yêu nhau thế nào đi nữa  nói đến việc kết hôn cũng không được.

마리코 : 진심으로 사랑하면 그럴 수도 있지요.
Nếu yêu nhau thật lòng thì có thể như vậy mà.

지 연 : 지금은 잘 모르겠지만 나중에 세대 차이 점점 느끼게 될 텐데요. 마리코 씨 같으면 그렇게 할 수 있겠어요?
Bây giờ thì không biết nhưng sau này dần dần sẽ cảm nhận thấy sự khác biệt giữa 2 thế hệ. Nếu như là 마리코 씨  bạn có thể làm như thế không ?

마리코 글쎄. 이해는 되지만 저도 그럴 용기까지는 없는데요.
Không biết nữa. Có thể hiểu được nhưng tôi cũng không có dũng khí làm như vậy.

지 연 : 그것 보세요. 마리코 씨도 그렇게 못 하잖아요. 그래서 저는 그 드라마 내용이 너무 현실성이 없다고 봐요.
Thấy chưa. Ngay cả bạn cũng không thể làm được. Vì vậy tôi thấy bộ phim truyền hình đó nội dung không có tính hiện thực

Ngữ pháp trong bài

Nhấn vào link để xem chi tiết ngữ pháp và ví dụ.

Tổng hợp từ vựng trong bài

Nhấn vào link để xem từ vựng và ví dụ.
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
HOHOHI là website học ngoại ngữ, trang blog chia sẻ kinh nghiệm, thông tin.
Mục đích của hohohi : giúp thế hệ trẻ VIỆT NAM vươn tầm THẾ GIỚI
Những ứng dụng, thông tin tài liệu luôn được cập nhật mỗi ngày, nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những sai sót.
Bằng việc sử dụng các tài nguyên trên website. Bạn đã đồng ý với chính sách cookie và những nguyên tắc của chúng tôi.