TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG
Bài đang xem : "

Bài 4 : 남자와 여자 : Đàn ông và phụ nữ

"
Bài viết nằm trong chuyên mục " 서울대 한국어 4"
Tổng hợp giáo trình 서울대 한국어 lớp 4. Đầy đủ nhất. Trong bài có file nghe và đã được phân tích từ vựng, ngữ pháp. Đã dịch chi tiết.
Xem tất cả trong chuyên mục

Bài 4 : 남자와 여자 : Đàn ông và phụ nữ


Dự án nhằm bổ trợ kiến thức cho những bạn đang học sách 서울 한국어. Trong bài có sử dụng file nghe và đoạn hội thoại từ sách.  Liên hệ bản quyền !

The project aims to supplement knowledge for those who are studying 서울 한국어. In the lesson, there are audio files and dialogues from the book. link to contact copyright!

프로젝트 서울 한국어를 공부하는 사람들을위한 지식을 보충하는 것을 목표로합니다. 수업에는 책의 오디 파일과 대화가 있습니다. 저작 문의십시오!


Bài này nói về sự khác biệt của đàn ông và phụ nữ. Là đoạn hội thoại của 2 cô gái về người yêu khi anh ta không có ý tứ ㅎㅎ

켈리 : 오늘 스티븐이랑 영화 보러 간다면서? 좋겠다.

Hôm nay cùng 스티븐 đi xem phim hả ? Sướng thật


유진 : 좋기는커녕 안 싸우면 다행이야.

Sướng gì chứ ? Không cãi nhau là may rồi .


켈리 : 왜?

Sao vậy ?


유진 : 서로 취향이 달라서 싸우는 거지. 오늘 액션 영화를 보자고 할 게 뻔해

Sở thích khác nhau nên cãi nhau. Hôm nay chắc cũng bảo đi xem phim hành động cho mà xem.켈리 : 넌 액션 영화 싫어하잖아.

Mày ghét xem phim hành động mà ?

유진 : 스티븐은 자기가 좋아하면 나도 좋아할 거라고 생각하거든.

스티븐 nghĩ rằng nếu bản thân anh ấy thích thì tôi cũng thích


켈리 : 그럼 너도 네가 보고 싶 영화를 보자고 말해.

Vậy thì mày cũng gạ xem phim mày thích đi 


유진 : 다른 거 보자고 해도 눈치가 없어서 잘 모르던데…

Kể cả tao bảo xem phim khác nhưng anh ấy không nhanh ý nên không biết.


켈리 : 오늘 만나서 또 그러면 왜 항상 네가 보고 싶은 것만 보느냐고 말해 봐.

Nếu hôm nay còn như vậy nữa thì hỏi anh ấy xem sao cứ xem mỗi cái mình thích thôi vậy.


유진 : 너무 따지는 것 같아서 말하기 싫어.

Chắc sẽ cọc cằn nên ghét nói.켈리 :그래도 말해야 알지. 말 안 하고 있으면 어떻게 알겠어?

Kể cả vậy cũng phải nói chứ. Nếu không nói thì làm sao anh ấy biết ? 

Ngữ pháp trong bài

Nhấn vào link để xem chi tiết ngữ pháp và ví dụ.

Tổng hợp từ vựng trong bài

Nhấn vào link để xem từ vựng và ví dụ.
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
HOHOHI là website học ngoại ngữ, trang blog chia sẻ kinh nghiệm, thông tin.
Mục đích của hohohi : giúp thế hệ trẻ VIỆT NAM vươn tầm THẾ GIỚI
Những ứng dụng, thông tin tài liệu luôn được cập nhật mỗi ngày, nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những sai sót.
Bằng việc sử dụng các tài nguyên trên website. Bạn đã đồng ý với chính sách cookie và những nguyên tắc của chúng tôi.