TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG
Bài đang xem : "

Bài 17  만남과 헤어짐 : Gặp gỡ và chia tay

"
Bài viết nằm trong chuyên mục " 서울대 한국어 4"
Tổng hợp giáo trình 서울대 한국어 lớp 4. Đầy đủ nhất. Trong bài có file nghe và đã được phân tích từ vựng, ngữ pháp. Đã dịch chi tiết.
Xem tất cả trong chuyên mục

Bài 17  만남과 헤어짐 : Gặp gỡ và chia tay

Đoạn hội thoại giữa 2 người bạn lâu ngày mới gặp nhau. Nói về công việc hiện tại của mình và những kí ức đẹ

ngữ pháp trong bài :

  • A/V 다 싶다
  • V + 곤 하다
Dự án nhằm bổ trợ kiến thức cho những bạn đang học sách 서울 한국. Trong bài có sử dụng file nghe và đoạn hội thoại từ sách.  Liên hệ bản quyền !
The project aims to supplement knowledge for those who are studying 서울 한국. In the lesson, there are audio files and dialogues from the book.
프로젝트 서울 한국 공부하는 사람들을위한 지식 보충하는 것을 목표로합니다. 수업에는 책의 오디 파일과 대화가 있습니다. 저작 문의십시오!

민수 : 정호야, 오랜이다. 우리 졸업하고 몇 년 만이지?

정호야 lâu lắm rồi nhỉ. Chúng ta tốt nghiệp mấy năm rồi nhỉ ?

정호 : 거의 십 년 만일.

Gần mười năm민수 : 벌써 시간이 그렇게 지났나? 정말 세월 빠르다.

Thời gian đã trôi nhanh như vậy rồi sao. Năm tháng trôi thật nhanh.


정호 : 그러 말이야. 넌 하나도 안 변했네. 그동안 지냈지?

Đúng đó. Bạn không thay đổi chút nÀO.Trong khoảng thời gian đó sống tốt chứ ?


민수 : 그냥 회사 다니고 가끔 친구 만나고 비슷하지, 뭐. 너는 요즘 하고 지내?

Đến công ty rồi gặp bạn bè, mỗi ngày rất giống nhau thôi. Dạo này bạn làm gì ?

정호 : 회사 그만두고 작은 사업 하고 있는데 내 적성에 맞아서 잘했다 싶어.

Mình bỏ việc rồi mở một doanh nghiệp nhỏ hợp với tính mình nên có vẻ tốt.


민수 : 잘됐네. 너 학교 다닐 때부터 사업가 되 싶다고 했잖아.

Tốt thật. Từ hồi đi học đã nói muốn trở thành doanh nhận còn gì.정호 : 그런 걸 다 기억하고 있었어? 역시 기억이 좋구나. 하긴 예전에도 친구 전화번호 생일을 다 기억하고 있어서 친구들이 너한테 물어보곤 했지.

Bạn nhớ cả cái đó á. Bạn có trí nhớ tốt thật. Ngay cả trước kia số điện thoại hay ngày sinh nhật của mọi người đều nhớ nên bạn bè thường hỏi bạn còn gì.

민수 : 지금 예전 못해. 이제 가끔 중요 일도 잊어버리곤 해.

Bây giờ không được như trước. Dạo này thường quên những việc quan trọng


정호 : 나도 그래. 그런데 이렇게 만나서 이야하다 보니까 다시 고등학교 때로 돌아간 같다.

Tôi cũng vậy. Nhưng khi ta gặp và nói chuyện như này thất như đang trở về thời cấp 3 vậy.


Ngữ pháp trong bài

Nhấn vào link để xem chi tiết ngữ pháp và ví dụ.

Từ vựng trong bài

Nhấn vào link để xem chi tiết ngữ pháp và ví dụ.
프로젝트
[project]
오디오
[audio]
파일
[file]
프로
[←professional]
프로
[←program]

Tổng hợp từ vựng trong bài

Nhấn vào link để xem từ vựng và ví dụ.
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
HOHOHI là website học ngoại ngữ, trang blog chia sẻ kinh nghiệm, thông tin.
Mục đích của hohohi : giúp thế hệ trẻ VIỆT NAM vươn tầm THẾ GIỚI
Những ứng dụng, thông tin tài liệu luôn được cập nhật mỗi ngày, nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những sai sót.
Bằng việc sử dụng các tài nguyên trên website. Bạn đã đồng ý với chính sách cookie và những nguyên tắc của chúng tôi.