TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG
Bài đang xem : "

Bài 14 숫자의 세계 :Thế giới của những con số

"
Bài viết nằm trong chuyên mục " 서울대 한국어 4"
Tổng hợp giáo trình 서울대 한국어 lớp 4. Đầy đủ nhất. Trong bài có file nghe và đã được phân tích từ vựng, ngữ pháp. Đã dịch chi tiết.
Xem tất cả trong chuyên mục

Bài 14 숫자의 세계 :Thế giới của những con số

Bài hội thoại của 2 người bạn đang nói về phí xe buýt. Và lý do tại sao phí xe buýt lại tăng.

ngữ pháp trong bài :

  • N애 따라
  • A+ 데다가 , V+ 는데다가
Dự án nhằm bổ trợ kiến thức cho những bạn đang học sách 서울 한국어. Trong bài có sử dụng file nghe và đoạn hội thoại từ sách.  Liên hệ bản quyền !
The project aims to supplement knowledge for those who are studying 서울 한국어. In the lesson, there are audio files and dialogues from the book.
프로젝트 서울 한국어를 공부하는 사람들을위한 지식을 보충하는 것을 목표로합니다. 수업에는 책의 오디 파일과 대화가 있습니다. 저작 문의십시오!
샤오밍 : 다음 달에 버스 요금이 8.5%나 인상라는데요.
Tháng sau tiền xe buýt sẽ tăng thêm 8.5%.

히 엔 : 8.5%요? 그럼 얼마가 인상되는 거예요?
8.5% á ? Vậy thì sẽ tăng nên bao nhiêu nhỉ ?

샤오밍 : 거리 따라 요금이 다르기는 하지 170원 정도 오르나 봐요. 
Giá sẽ phụ thuộc vào quãng đường những sẽ tăng khoảng 170원.

히 엔 : 꽤 많이 오르는데요. 매일 버스를 두 번 타니까 한 달이면 만 원이 더 들겠어요.
Vậy thì tăng nhiều đó. Mỗi ngày tôi đi xe buýt 2 lần vậy một tháng sẽ mất thêm 10000 won rồi.

샤오밍 : 그러니까요. 요즘 환율이 떨어져서 생활비도 모자라는데 걱정이에요.
Vậy đấy. Tôi lo lắng vì gần đây tỷ giá giảm nên chi phí sinh hoạt thiếu.

히 엔 : 그런데 버스 요금은 왜 자꾸 오른대요?
Nhưng sao phí xe buýt cứ thỉnh thoảng lại tăng như vậy ?

샤오밍 : 물가 인상 데다 최근에는 기름값까지 올라서 버스 회사들도 사정이 안 좋은가 봐요.
Gía cả tăng, thêm vào đó gần đây giá dầu cũng tăng. Vì vậy  chắc những công ty xe buýt gặp chuyện không tốt.

히 엔 : 버스 요금이 오른다고 버스를 안 탈 수도 없고 걱정이네요. 자전거라도 사서 타고 다닐까요?
Tôi lo lắng vì giá xe buýt tăng mà không thể không đi xe buýt. Hay là mua xe đạp rồi đi nhỉ ?

샤오밍 : 자전거값도 만만치 않을 텐데요, 그냥 씀씀이를 줄이고 아껴 쓰는 수밖에 없어요.
Gíá của xe đạp cũng không rẻ đâu. Không còn cách nào khác ngoài tiết kiệm dùng và giảm chi phí.

Ngữ pháp trong bài

Nhấn vào link để xem chi tiết ngữ pháp và ví dụ.

Tổng hợp từ vựng trong bài

Nhấn vào link để xem từ vựng và ví dụ.
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
HOHOHI là website học ngoại ngữ, trang blog chia sẻ kinh nghiệm, thông tin.
Mục đích của hohohi : giúp thế hệ trẻ VIỆT NAM vươn tầm THẾ GIỚI
Những ứng dụng, thông tin tài liệu luôn được cập nhật mỗi ngày, nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những sai sót.
Bằng việc sử dụng các tài nguyên trên website. Bạn đã đồng ý với chính sách cookie và những nguyên tắc của chúng tôi.