TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG
Bài đang xem : "

Bài 12 : 소중한 환경 :  Môi trường quý giá

"
Bài viết nằm trong chuyên mục " 서울대 한국어 4"
Tổng hợp giáo trình 서울대 한국어 lớp 4. Đầy đủ nhất. Trong bài có file nghe và đã được phân tích từ vựng, ngữ pháp. Đã dịch chi tiết.
Xem tất cả trong chuyên mục

Bài 12 : 소중한 환경 :  Môi trường quý giá

Bài hội thoại giữa 2 người bạn về việc mua và sử dụng những đồ mới.  

ngữ pháp trong bài : 

  • V - 려다가
  • V + 지도 모르다
Dự án nhằm bổ trợ kiến thức cho những bạn đang học sách 서울 한국어. Trong bài có sử dụng file nghe và đoạn hội thoại từ sách.  Liên hệ bản quyền !
The project aims to supplement knowledge for those who are studying 서울 한국어. In the lesson, there are audio files and dialogues from the book. contact.html" class="internal-link">contact.html" class="internal-link">contact copyright!
프로젝트 서울 한국어를 공부하는 사람들을위한 지식을 보충하는 것을 목표로합니다. 수업에는 책의 오디 파일과 대화가 있습니다. 저작 문의십시오!
유진 : 스티븐, 뭐 하고 있어?
 스티븐 đang làm gì vậy ?

스티븐 : 휴대폰을 새로 샀는데 사용을 몰라서 이것저것 해 보고 있는 중이야.
Tôi mới mua điện thoại mới không biết cách dùng nên đang thử cái này cái kia.

유진 : 휴대폰을 또 바꿨다고? 새로 산 지 일 년도 안 됐잖아.
Lại đổi điện thoại mới á ? Mới đổi điện thoại cách đây chưa được 1 năm mà ?

스티븐 : 그래도 요즘은 새 휴대폰이 계속 나오니까 조금 지나면 낡은 것처럼 느껴지더라고.
Kể cả vậy nhưng điện thoại mới ra liên tục nên chỉ cần qua 1 thời gian là  tôi đã cảm thấy như cũ rồi.

유진 : 아무 그래도 그렇지. 멀쩡했잖아. 고장 난 것도 아닌데 자꾸 버리고 새로 사는건 낭비 아니?
Ngay cả  vậy. Còn lành lặn mà. Không phải hỏng mà cứ thỉnh thoảng vất đi và mua cái mới không phải là lãng phí sao ? 

스티븐 : 멀쩡하지는 않았어. 가끔 인터넷 연결이 안 될 때가 있었거든. 고쳐서 쓰려다가 싸게 나온 제품이 있어서 산 거야. 너무 그러지 마.
Không còn lành lặn mà. Thình thoảng không thể kết nối được mạng. Sử rồi dùng nhưng có sản phẩm mới ra nên mua. Đừng quá nên như vậy.

유진 : 새것만 좋아해서 쓰던 물건을 자꾸 버리면 쓰레기 계속 늘어나게 되잖아. 그러다가 나중에는 우리가 쓰레기 더미 속에서 살아야 할지도 몰라.
Thích dùng cái mới rồi bỏ những vật đã sử dụng đi thì rác sẽ tăng lên liên tục. Rồi sau này chúng ta không biết chừng sẽ phải sống trong đống rác.

스티븐 : 그래, 알았어. 앞으로 쓸 수 있는 물건 고쳐서 쓰도록 노력할게.
Uhm. Biết rồi. Sau này sẽ nỗ lực sửa và dùng những vật có thể sử dụng.

 

Ngữ pháp trong bài

Nhấn vào link để xem chi tiết ngữ pháp và ví dụ.

Tổng hợp từ vựng trong bài

Nhấn vào link để xem từ vựng và ví dụ.
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
HOHOHI là website học ngoại ngữ, trang blog chia sẻ kinh nghiệm, thông tin.
Mục đích của hohohi : giúp thế hệ trẻ VIỆT NAM vươn tầm THẾ GIỚI
Những ứng dụng, thông tin tài liệu luôn được cập nhật mỗi ngày, nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những sai sót.
Bằng việc sử dụng các tài nguyên trên website. Bạn đã đồng ý với chính sách cookie và những nguyên tắc của chúng tôi.