Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Bài viết
Học tiếng hàn
Thời sự tiếng hàn
Giao tiếp tiếng hàn
Bài hát tiếng hàn
Topik Tiếng Hàn

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Dịch, phân tích từ vựng
Tìm tên tiếng hàn (Beta)

Đăng nhập

Hohohi đã có mặt trên app. Click để tải app hohohi cho androidiphone Kết nối với hohohi qua group "Hàn Quốc Tốc Hành"

bài hát tiếng hàn về số đếm

Bài hát số đếm tiếng hàn

Với giai điệu vui tươi. Bạn sẽ sớm thuộc bảng số trong tiếng hàn.

Download bài hát số đếm tiếng hàn

Bạn có thể download bài hát số đếm tiếng hàn tại đây.

Bảng số đếm thuần hàn và bảng số đếm hán hàn

Số

Số đếm thuần hàn

Số đếm hán hàn

1 하나
2
3
4
5 다섯
6 여섯
7
8 여덣
9 아홉
10
11 열한 십일
12 열두 십이
20 스물 이십
30 서른 삼십
40 마흔 사십
50 오십
60 예순 육십
70 일흔 칠십
80 여든 팔십
90 아흔 구십

Đánh giá bài viết

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài viết này không ?

Câu hỏi thường gặp

Trong bài đã có file nghe để bạn tải

Bài hát số đếm tiếng hàn có giai điệu sôi động và dễ hát.

STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
구십 chín mươi, 90
2
마흔 bốn mươi
3
사십 bốn mươi
4
서른 ba mươi
5
아흔 chín mươi
6
오십 năm mươi
7
칠십 bảy mươi
8
팔십 tám mươi
9
다섯 năm
10
삼십 ba mươi
11
아홉 chín
12
여든 tám mươi
13
여섯 sáu, 6
14
예순 sáu mươi
15
육십 sáu mươi
16
이십 hai mươi
17
일흔 bảy mươi
18
하나 một
19
스물 Hai mươi