Trang chủ

Ngữ pháp
Hán hàn
Thời sự SBS
Từ vựng theo chủ đề
Bài viết

Luyện thi topik (Beta)
Luyện tập từ vựng
Dịch, phân tích từ vựng
Tìm tên tiếng hàn (Beta)
all of my life

Ai rồi cũng trưởng thành rồi nhận ra rằng trong tay mình chẳng có gì cả.

너무 힘들어 삶에 치이고 

Quá mệt mỏi khi theo đuổi theo cuộc sống


되는 것도 없고 

Và không đạt được bất cứ gì


가족도 안 보이고 언제부턴가 

Đã không nhìn thấy gia đình từ bao giờ rồi ?


나도 중요하지 않고 

Điiều đó đỗi với tôi cũng không quan trong


없진 않지만 더 많이 가져야 

Không có ở đó, nhưng có nhiều hơn 


사랑도 이어갈 수 있는 이 세상에서  Trong thế giới này, nơi tình yêu có thể tiếp tục  Cả cuộc đời anh All of my life 

Em là tất cả cuộc sống của anh You are all of my life


그러고 보면 나 

Sau đó anh nhìn lại mình


너를 만나 참 많이 변했어 

Anh đã gặp em và thay đổi rất nhiều 


꿈이 생기고 네가 가진 꿈도 

Anh đã có những giấc mơ và giấc mơ có em


이뤄주고 싶었어 나 그러려면 

Anh muốn đạt được chúng


더 높은 곳에 올라가야만 했어 

Anh phải leo cao hơn 


더 많은 것들을 가져야 가능했어

Và phải có nhiều hơn


다 가질 때쯤 

Đến khi anh có tất cả 


사랑보다 꿈이 더 커졌어

Và ước mơ đó đã lớn hơn tình yêu cảu chúng ta


All of my life 내가 힘이 들 때  Cả đời khi anh gặp khó khăn  You are all of my life 네가 날 채웠는데 

Em là tất cả cuộc sống của anh , em đã lấp đầy những khoảng trống trong anh


다른 어떤 걸로 나를 채워봐도

Nhưng dù em có lấp đầy những thứ khác...


 

Cả cuộc đời tôi  All of my life  Bạn là tất cả cuộc sống của tôi  You are all of my life 


그렇게 우리 바라왔고 간절했던 거잖아  Đó là những gì chúng ta muốn và tuyệt vọng mà 이젠 내방에 가득한데  Bây giờ phòng của anh đã đầy  나도 아무것도 없는 방 안에서 넌 혼자 

Em đang ở một mình trong một căn phòng mà anh chẳng có gì cả 


이렇게 주저앉아 울고 있었니

Em đã ngồi xuống và khóc như thế này ?


All of my life 넌 내 전부인데 

Tất cả cuộc đời của anh, em là tất cả của anh


이 모든 게 다 무슨 소용 있는데 

Tất cả những thứ này có tác dụng gì đâu ? 


어디선가 이 노랠 듣게 된다면  Nếu em nghe thấy bài hát này ở đâu đó  Cả cuộc đời tôi  All of my life  Cả cuộc đời tôi  All of my life  니 이야기가 맞아

Câu chuyện của bạn là đúng


Bài đang xem : "

Bài hát : all of my life

"