Trang chủ

Thi topik online
Từ vựng ngữ pháp topik

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Bài xem cuối cùng

Trang chủ / Học tiếng hàn qua bài hát/

Bài hát 하루도 그대를 사랑하지 않은 적이 없었다Lời bài hát 하루도 그대 사랑하지 않적이 없었다

맞이하고 보내준 수 많은 일 년 중
그대 내게 떠났 그 해가 있었죠
어디에 있을까 잘 지내나요????
아팠 건 잘 보내나요????

날 떠나겠다는 말 참 힘들었어요
사랑한단 말도 그대가 했기에
거기서 떠나요???? 나도 잘 떠났으니
이제 그댈 이해네요

사랑 누구 하는 흔하디 흔한 이야기
시작 이유 헤어짐의 이유
그땐 모르기에 그저 치열 날들
우린 어떤 사랑을 했었나요???? 그 가슴

가지 말라는 말 왜 안 했겠어요
혹시 싫어할 가슴 남긴
그대 그 날 나를 지워갔겠죠
이제 그댈 보고 싶은데

사랑 누구 하는 흔하디 흔한 이야기
마저 못 쉬 걸을 수조차 없
이별 기다 모두 가져간 날들
우린 어떤 이유가 있었나요???? 떠나

익숙함을 핑계 삼아야 했
그날 이제 그리워질 텐데
말을 못해서 표현 못해서
그댈 단 하루라도 사랑하지 않은 적이 없단 걸

사랑 누구 하는 흔하디 흔한 이야기
시작 이유 헤어짐의 이유
그땐 모르기에 그저 치열 날들
우린 어떤 사랑을 했었나요???? 그 가슴

사랑 누구 하는 흔하디 흔한 이야기
마저 못 쉬 걸을 수 조차
이별 기다 모두 가져간 날들
우린 어떤 이유가 있었나요???? 떠나 날 

Đăng nhập, comment để thảo luận giải đáp các thắc mắc về tiếng hàn. B Nhận tài liệu trực tiếp qua ô bình luận !!