Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Bài hát 썸(Some) - 정기고 x 소유


Nguồn ảnh : https://www.youtube.com/watch?v=Y-FhDScM_2w

Tags :

Lời bái hát 썸(Some)

406822
406823
406824
406825
406826
406827
406828
406829
406830
406831
406832
406833
406834
406835
406828
406831
406832
406836
406837
406838
406839
406840
406850
406841
406842
406843
406844
406828
406845
406846
406847
406848
406849
406851

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !