Trang chủ

Thi topik online
Từ vựng ngữ pháp topik

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Bài xem cuối cùng

Trang chủ / Học tiếng hàn qua bài hát/

Bài hát 봄,사랑,벚꽃 말고 - 하이포, 아이유


Nguồn ảnh : https://www.pinterest.co.kr/pin/562105597214040981/

LỜI BÀI HÁT

길었 겨우 줄곧 품이 좀 남는
밤색 코트
그 속에 나를 쏙 감추고 걸음
재촉해 걸었어
그런 사람들 말이 너만 아직
그러
그제서야 둘러보니 어느 봄이
손 잡고 걸을 사람 하나 없는 내게
달콤한 봄바람 너무
나만 빼고 다 사랑 빠져
봄노래 부르고
꽃잎 피어나 눈 앞에 살랑거려도
다른 얘기가 듣고 싶
한바탕 휩쓸고 지나가버릴
오오 봄 사랑 벚꽃 말고
사랑 벚꽃 말고
사랑 벚꽃 말고
사랑 벚꽃 말고
손에 닿지도 않을 말로
꿈틀거리게 하지 말어
맘 먹고 밖에 나가도
막상 뭐 별 거 있나
손 잡고 걸을 사람 하나 없는 내게
사랑노래들이 너무
나만 빼고 다 사랑 빠져
봄노래 부르고
꽃잎 피어나 눈 앞에 살랑거려도
다른 얘기가 듣고 싶
한바탕 휩쓸고 지나가버릴
오오 봄 사랑 벚꽃 말고
남들보다 절실 사랑 노래 가사
불러 봐
수많은 연인 가운 왜 나는
혼자
똑같은 거리 어제와 같은 옷차림
제자린데 왜 세상 변한 것만
같지
누군가와 봄길을 거닐고 할 필욘
지만
누구 한번쯤은 머물고 싶 그런
기억
만들고 싶어 떨어지는 벚꽃잎도
엔딩이 아닌 봄의 시작이듯
사실 요즘 옛날 생각이 나
걷기만 해도 그리워지니까
다시 느낄 수 있 궁금해지만
Then you know what
나만 빼고 다 사랑 빠져
봄노래 부르고
꽃잎 피어나 눈 앞에 살랑거려도
다른 얘기가 듣고 싶
한바탕 휩쓸고 지나가버릴
오오 봄 사랑 벚꽃 말고
사랑 벚꽃 말고
사랑 벚꽃 말고
사랑 벚꽃 말고
사랑 벚꽃 말고

Đăng nhập, comment để thảo luận giải đáp các thắc mắc về tiếng hàn. B Nhận tài liệu trực tiếp qua ô bình luận !!