Trang chủ

Thi topik online
Từ vựng ngữ pháp topik

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Bài xem cuối cùng

Trang chủ / Học tiếng hàn qua bài hát/

Bài hát 노메이크업 - 자이언티


Nguồn ảnh : https://klyrics.net/zion-t-no-make-up-lyrics-hangul-romanization/


Lời bài hát 노메이크업

진하게 화장을 하고
예쁘게 머리를 하고
오늘도 집을 나서는 넌 예뻐

높은 구두 신고
짧은 치마 입고
있는 너 너무 아름다워 but

모를 거야
자다 일어나 살짝 부은 얼굴
얼마 예쁜지

모를 거야
자기 세수 모습
얼마 예쁜지

자꾸 거울 보지마
몸무게 신경 쓰지마
그냥 그대 너무 예쁜 걸
No make up ye no make up ye
No make up 일 제일 예쁜 너

빨간색 립스틱보다
투명 립밤이 좋아
하늘 구름보다 자연스러워

어제도 힘들었는지
너무 지쳐 보여
이리 와서 내 품에 안겨 baby

모를 거야
아이라인 없이 웃는
너의 예쁜 눈 웃음

모를 거야
메이크업 베이스 지우
빛나는 우유 피부

자꾸 거울 보지마
몸무게 신경 쓰지마
그냥 그대 너무 예쁜 걸
No…

Đăng nhập, comment để thảo luận giải đáp các thắc mắc về tiếng hàn. B Nhận tài liệu trực tiếp qua ô bình luận !!