TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG

Nguồn ảnh : https://klyrics.net/zion-t-no-make-up-lyrics-hangul-romanization/


Lời bài hát 노메이크업

진하게 화장을 하고
예쁘게 머리를 하고
오늘도 집을 나서는 넌 예뻐

높은 구두를 신고
짧은 치마를 입고
있는 너 너무나 아름다워 but

넌 모를 거야
자다가 일어나 살짝 부은 얼굴이
얼마나 예쁜지

넌 모를 거야
자기 전 세수한 니 모습이
얼마나 예쁜지

자꾸 거울 보지마
몸무게 신경 쓰지마
넌 그냥 그대로 너무 예쁜 걸
No make up ye no make up ye
No make up 일 때 제일 예쁜 너

빨간색 립스틱보다
투명한 립밤이 좋아
저 하늘 구름보다 자연스러워

어제도 힘들었는지
너무 지쳐 보여 너
이리 와서 내 품에 안겨 baby

넌 모를 거야
아이라인 없이 웃는
너의 예쁜 눈 웃음을

넌 모를 거야
메이크업 베이스 지우면
빛나는 우유빛 피부

자꾸 거울 보지마
몸무게 신경 쓰지마
넌 그냥 그대로 너무 예쁜 걸
No…

Tổng hợp từ vựng trong bài

Nhấn vào link để xem từ vựng và ví dụ.
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
HOHOHI là website học ngoại ngữ, trang blog chia sẻ kinh nghiệm, thông tin.
Mục đích của hohohi : giúp thế hệ trẻ VIỆT NAM vươn tầm THẾ GIỚI
Những ứng dụng, thông tin tài liệu luôn được cập nhật mỗi ngày, nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những sai sót.
Bằng việc sử dụng các tài nguyên trên website. Bạn đã đồng ý với chính sách cookie và những nguyên tắc của chúng tôi.