TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG
Bài đang xem : "

App 배달의 민족 treo trong 4 giờ.. thiệt hại nặng nề

"
Bài viết nằm trong chuyên mục " thời sự"
Tổng hợp các bài thời sự tiếng hàn. Trong bài đã đươc dịch, phân tích từ vựng, ngữ pháp và có cả video....
Xem tất cả trong chuyên mục

성탄절 대목 앞두고…'주문 폭주' 배달 앱 4시간 먹통 / SBS

App 배달의 민족 treo trong 4 giờ.. thiệt hại nặng nề

성탄 전날 저녁, 국내 1위 배달 업체인 배달의 민족 일부 서비스가 4시간 동안 중단됐습니다.
Tôi trước ngày giáng sinh, ứng dụng đặt đồ ăn lớn nhất trong nước 배달의 민족 đã ngừng dịch vụ trong vòng 4 tiếng.

주문이 너무 많이 몰려서 일어난 일이라는데, 배달 주문을 못 한 사람도, 못 받은 사람도 모두 불편을 겪었습니다.
Đây là tình trạng do đơn vị dồn quá nhiều, những người không đặt được hàng và những người không nhận được đơn đều bất tiện.

크리스마스 대목을 앞둔 그제24일 저녁.
Tôi 24 trước giáng sinh.

서울 마포에서 식당을 운영하는 이주하 씨는 한 고객에게 전화를 받았습니다.
Ở 서울 마포 이주하 씨 người đang vận hành quán ăn đã nhận được một cuộc gọi điện thoại từ khách hàng.

이주하식당 운영 배달의 민족 앱에 영업 준비 중이라고 돼 있는데 혹시 영업을 안 하느냐 그래서 아니 그럴 리가 없다. 다시 한번 확인을 해보겠다고 얘기를 하고….
Cửa hàng của 이주하 trên áp đặt hàng nói rằng đang chuẩn bị vậy có phải chưa mở quán không ? Rồi tôi nói : "Không có lý nào như vậy". Và nói rằng sẽ kiểm tra lại.

배달의 민족 고객센터로 문의했지만, 아무런 응답이 없었고 앱에도 별다른 공지는 없었습니다.
Đã hỏi trung tâm hỗ trợ của app 배달의 민족 nhưng không nhận được bất cứ phản hồi nào, và ngay cả trên app cũng không có thông báo.

코로나19로 배달 물량을 늘리고 방문 손님을 줄인 터라 배달 서비스가 멈추면 피해가 막심한 상황.
Do tình hình dịch bệnh lên lượng lớn khách hàng đặt đồ ăn tăng lên và khách đến quán ăn giảm. Nhưng dịch vụ vận chuyển ngùng hoạt động thì thiệt hại rất trầm trọng.

결국, 저녁 7시 20분쯤 주문 폭주로 서비스가 중단된다는 안내가 왔고, 밤 11시가 다 돼서야 한 시간 전쯤 복구가 완료됐다는 통보가 왔습니다.
Kết cục bảy giờ 20 phút đã có thông báo nhừng dịch vụ vì lỗi đơn, Phải đến 11 giờ mới có thông báo sửa chữa xong.

하지만, 이미 식당은 문 닫은 뒤였습니다.
Nhưng gần như các của hàng đã đóng cửa.

이주하식당 운영 배달로 24일 저녁에 1건 한 거죠. 24·25일을 준비하기 위해서 1주일을 준비한단 말이에요. 그 1주일을 준비한 게 다 물거품이 되어 버린 거죠.
Tôi đã làm vào tối hôm 24. Để chuẩn bị cho ngày 24,25 tôi đã chuẩn bị cả một tuần. Những thứ chuẩn bị trong một tuần đó đều trở thành bọt biển...

배달의 민족을 운영하는 우아한 형제 측은 저녁 6시 38분부터 약 4시간 동안 배민라이더스 서비스에 문제가 발생했다고 밝혔습니다.
Những người vận hành app nói rằng  app đã đóng cửa từ  6시 38분 và kéo dài trong 4 tiếng.

주문은 정상적으로 이뤄졌지만 음식을 배달할 라이더 배정이 제대로 되지 않았다는 겁니다.
Đơn đặt hàng diễn ra, nhưng người đi giao thức ăn không được chỉ định đúng cách.

주문한 고객과 라이더, 업주 모두 손해를 본 건데, 우아한형제 측은 업주들에게는 어제 하루 중개 이용료를 면제해주고, 라이더들에게는 6만 원씩 일괄 지급하는 등 구제방안을 내놨습니다. 
Cả khách hàng, người vân chuyển và chủ hàng đều bị lỗ, 우아한형제 đã nghĩ ra một phương án cứu trợ, chẳng hạn như miễn phí phí vận chuyển cho chủ xe hôm qua và trả một lần 60.000 won cho người đi xe.

출처 : SBS 뉴스 원본 링크 

Tổng hợp từ vựng trong bài

Nhấn vào link để xem từ vựng và ví dụ.
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
HOHOHI là website học ngoại ngữ, trang blog chia sẻ kinh nghiệm, thông tin.
Mục đích của hohohi : giúp thế hệ trẻ VIỆT NAM vươn tầm THẾ GIỚI
Những ứng dụng, thông tin tài liệu luôn được cập nhật mỗi ngày, nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những sai sót.
Bằng việc sử dụng các tài nguyên trên website. Bạn đã đồng ý với chính sách cookie và những nguyên tắc của chúng tôi.