Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Ánh Nắng Của Em Ver. Korean-Vietnamese Cover By Jin Ju


Ánh Nắng Của Em | Ver. Korean-Vietnamese | Cover By Jin Ju

407049
407050
407051
407052
407053
407054
407055
407056
407057
407058
407059
407060
407061
407062

사랑해

Em yêu anh


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !