TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG

신규 확진 686명…중환자 치료 병상 43개만 남았다 / SBS

Có 686 người nhiễm bệnh... Ở hàn chỉ còn 43 giường bệnh để điều trị cho các bệnh nhân trung.


어제8일 국내 코로나19 신규 확진자가 686명 발생해서 지난 2월 말 1차 대유행 이후 9달 만에 가장 많았습니다.
Hôm qua ngày 8 đã có thêm 586 người mắc corona 19. Đây là đợt bùng phát lớn nhất từ cuối tháng 2 đợt 1.

특히 위·중증 환자가 149명까지 늘면서 전국의 즉시 입원 가능한 중환자 치료 병상이 43개밖에 남지 않은 상황입니다. 
Những người có triệu chứng cao hoặc trung đang tăng nên tới 149 người trong khi toàn quốc số tình trạng không ngoài 43 thiết bị để điều trị cho bệnh nhân có triệu chứng trung bình.

첫 소식, 김형래 기자가 전해드립니다. 

코로나19 신규 확진자가 어제 686명 발생해 하루 만에 다시 600명대 후반까지 늘었습니다.
Ngày hôm qua số người nhiễm corona 19 được phát hiện là 686 người . Trong một ngày đã tăng nên 600 người và trên nửa.

신규 확진자 686명은 국내 코로나 발생 이후 두 번째로 많은 수치입니다. 
Người nhiễm bệnh là 686 người chỉ số cho thấy nhiều người mắc bệnh lần 2.

이 가운데 해외 유입 확진자 24명을 제외한 662명이 국내 발생 사례입니다. 
Trong khi đó  loại trừ những người mắc bệnh du nhập từ nước ngoài là 24 người thì số người nhiễm bệnh trong nước là 662 người.

국내 발생 환자를 지역별로 보면 서울 264명, 경기 214명, 인천 46명 등 수도권에서 524명이 확진됐고, 경남 31명, 충북 23명, 부산 20명 등 비수도권에서도 138명이 확진 판정을 받았습니다. 
Nếu nhìn số người nhiễm bệnh theo từng vùng thì: 서울 264명 , 경기 214명, 인천 46명 .Những người mắc bệnh ở trung tâm thành phố là 524 người. 경남 31명 , 충북 23명, 부산 20명 những tỉnh nằm ngoài khu vực trung tâm thành phố đã tuyên vố có 138 người nhiễm.

코로나19 치료를 받던 환자 4명이 숨지면서 누적 사망자는 556명으로 집계됐습니다. 
Có 4 người đã nhận điều trị nhưng tử vong, số người chết tổng cộng là 556 người.

특히 인공호흡기나 산소 치료를 받아야 하는 위·중증 환자가 149명으로 계속 늘고 있는데, 이들을 치료할 중환자 병상 부족이 심각합니다. 
Đặc biệt những bệnh nhân phải điều trị bằng các công cụ hô hấp nhân tạo hoặc thiết bị ô xy là 149 người và đang liên tục tăng lên. Tình trạng thiếu giường bệnh cho các bệnh nhân đang trầm trọng.

어제 기준으로 중환자가 즉시 입원할 수 있는 병상은 전국에 43개, 수도권에는 12개밖에 남지 않았습니다. 
Ngày hôm qua theo tiêu chuẩn thì ở hàn quốc chỉ còn 43 giường bệnh cho các bệnh nhân và ở trung tâm thành phố không còn ngoài 12 cái.

대전과 충남, 경남에는 남은 병상이 하나도 없어 중환자가 발생하면 다른 지역으로 옮겨야 하는 상황입니다. 
Ở 경남,대전과 충남 tình trạng giường bệnh không còn một cái nếu phát hiện bệnh nhân sẽ phải chuyển đến vùng khác

정부는 이번 달 말까지 모두 154개의 중환자 병상을 추가 확충하고, 코로나 중환자만을 치료하는 임시 병원을 설치하는 방안도 검토하겠다고 밝혔습니다.
Chính phủ nói cho tới cuối tháng này sẽ mở rộng 154 giường bệnh. Và sẽ kiểm định đề án chỉ những bệnh nhân trung mới có thể nhập viện.


출처 : SBS 뉴스 원본 링크 

Tổng hợp từ vựng trong bài

Nhấn vào link để xem từ vựng và ví dụ.
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
HOHOHI là website học ngoại ngữ, trang blog chia sẻ kinh nghiệm, thông tin.
Mục đích của hohohi : giúp thế hệ trẻ VIỆT NAM vươn tầm THẾ GIỚI
Những ứng dụng, thông tin tài liệu luôn được cập nhật mỗi ngày, nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những sai sót.
Bằng việc sử dụng các tài nguyên trên website. Bạn đã đồng ý với chính sách cookie và những nguyên tắc của chúng tôi.