TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG

"500명대 확진, 중대 기로"…경증엔 자가치료 검토 / SBS

" 500 người nhiễm bệnh" ...  500 người nhiễm bệnh Xem xét tự điều trị cho các trường hợp nhẹ

Trong bài đã được phân tích từ vựng, ngữ pháp, hán hàn


오늘28일도 거리두기 실천하느라 애쓰셨습니다. 코로나19 신규 확진자수는 조금 줄었지만, 사흘째 500명대를 이어갔습니다.
Ngay cả 28 ngày hôm nay, khi đã thực hiện cách ly. Mặc dù số lượng bệnh nhân được xác nhận corona19 mới giảm nhẹ, nhưng nó tiếp tục đạt 500 vào ngày thứ ba.

최근 1주일 하루 평균 국내 발생도 400명을 넘었습니다.
Các ổ dịch trong nước trung bình trong tuần qua cũng đã vượt quá 400.

이 수치는 거리두기 2.5단계 격상 기준에 해당하는데, 정부는 내일 격상 여부를 최종 결정하기로 했습니다. 
Con số này tương ứng với tiêu chuẩn 2,5 bậc để nâng khoảng cách, và chính phủ  quyết định đưa ra quyết định cuối cùng về việc có nâng cấp vào hôm nay.,

첫 소식, 한지연 기자입니다. 
Tin đầu tiên, đây là Han Ji-yeon.

어제 하루 코로나19 신규 확진자는 504명 늘었습니다. 
Ngày hôm qua, số trường hợp corona19 mới được xác nhận đã tăng lên 504.

3차 유행이 시작된 이후 신규 확진자 수가 지난 26일 최고점인 581명을 기록한 뒤 규모는 다소 줄어들었지만 여전히 사흘째 500명대를 유지하고 있습니다. 
Sau khi đợt dịch thứ 3 bắt đầu, số ca xác nhận mới lên tới 581 ca, cao nhất vào ngày 26, và quy mô đã giảm phần nào, nhưng vẫn đang duy trì khoảng 500 ca trong ngày thứ ba.

임숙영중앙방역대책본부 상황총괄단장 유행이 꺾이는 시기인지, 아니면 잠시 주춤했다가 다시 확산세가 지속 되는 시기인지 중대한 기로에 있다는 말씀을 드리고…. 
Sook-young Lim, Trưởng ban chỉ huy các biện pháp đối phó phòng thủ trung ương Tôi muốn nói với các bạn rằng đó là thời điểm mà dịch bệnh đang giảm hoặc thời kỳ gia tăng tiếp tục sau một thời gian ngắn tạm dừng ... .

비수도권 감염도 닷새 연속 100명대를 기록하는 등 전국적으로 감염이 확산하고 있는데, 거리두기 1.5단계 기준을 초과하는 권역이 수도권에 이어 호남, 경남, 강원권 등 4곳으로 늘었습니다. 
Nhiễm virut ở khu vực ngoài đô thị cũng đang lan rộng trên toàn quốc, ghi nhận 100 người trong 5 ngày liên tiếp và số khu vực vượt quá tiêu chuẩn khoảng cách 1,5 bước đã tăng lên 4 nơi, bao gồm Honam, Gyeongnam và Gangwon, sau khu vực đô thị.

최근 1주일간 하루평균 국내 발생 확진자도 400.1명으로 거리두기 2.5단계 격상기준인 400명을 넘어선 상태입니다. 
Số trường hợp được xác nhận trung bình ở Hàn Quốc trong tuần qua là 400,vượt quá tiêu chuẩn  cấp  độ 2,5  là 400 người nhiễm.

임숙영중앙방역대책본부 상황총괄단장 내일 중대본 회의가 있는데, 중대본 회의에서 논의를 거쳐서 거리두기 격상 여부를 최종적으로 결정을 할 것…. 
Sook-young Lim, Trưởng phòng Tình huống Trụ sở Bộ Tư lệnh Đối phó Bộ Quốc phòng Ngày mai, sẽ có một cuộc họp kịch bản chính. Sau khi thảo luận tại cuộc họp kịch bản chính, quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra về việc có tăng khoảng cách ... .

확진자 수 급증에 따른 또 다른 큰 걱정은 중환자를 위한 병상입니다. 
Một mối quan tâm lớn khác với sự gia tăng số ca bệnh được xác nhận là giường cho những bệnh nhân nặng.

전국 코로나19 중증 환자 162개 병상 중 어제 기준 69개 병상이 남았습니다. 
Trong số 162 bệnh nhân nặng trên toàn quốc, tính đến ngày hôm qua là 69 giường.

특히 전북과 광주는 중환자 병상이 1개 남아 있고, 부산은 하나도 없는 상황입니다. 
Đặc biệt, còn một giường bệnh nguy kịch ở Jeonbuk và Gwangju, còn ở Busan thì không.

이에 따라 방역당국은 병상이 모자랄 것에 대비해, 최근 늘고 있는 젊은 무증상 경증 환자가 자택에 머물며 증상을 관리하는 자가치료에 대한 1차 검토를 마쳤습니다. 
Theo đó, các cơ quan kiểm dịch đã hoàn thành đợt rà soát đầu tiên về việc tự điều trị, trong đó quản lý các triệu chứng bằng cách ở nhà đối với những bệnh nhân trẻ không có triệu chứng và nhẹ, vốn đang gia tăng gần đây để chuẩn bị cho tình trạng thiếu giường.

정부는 다만, 자가치료 중 가정 내 전파를 막기 위해선 주거 형태에 대한 세밀한 검토가 필요하고, 예외적으로 소아의 경우, 보호자와 함께 자가치료를 할 수 있도록 검토 중이라고 밝혔습니다. 
Tuy nhiên, chính phủ cho biết việc xem xét chi tiết loại nhà là cần thiết để ngăn chặn sự lây lan của nhà trong quá trình tự điều trị và trẻ em, đặc biệt, đang xem xét việc tự điều trị với người giám hộ của chúng.영상취재 김민철, 영상편집 하성원        
출처 SBS 뉴스 

Tổng hợp từ vựng trong bài

Nhấn vào link để xem từ vựng và ví dụ.
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
HOHOHI là website học ngoại ngữ, trang blog chia sẻ kinh nghiệm, thông tin.
Mục đích của hohohi : giúp thế hệ trẻ VIỆT NAM vươn tầm THẾ GIỚI
Những ứng dụng, thông tin tài liệu luôn được cập nhật mỗi ngày, nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những sai sót.
Bằng việc sử dụng các tài nguyên trên website. Bạn đã đồng ý với chính sách cookie và những nguyên tắc của chúng tôi.