TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG
Bài đang xem : "

4 ngày liên tục trên 1000 ca nhiễm ... Quy mô nhiễm bệnh đang tăng lên.

"
Bài viết nằm trong chuyên mục " thời sự"
Tổng hợp các bài thời sự tiếng hàn. Trong bài đã đươc dịch, phân tích từ vựng, ngữ pháp và có cả video....
Xem tất cả trong chuyên mục

나흘 연속 확진자 1천 명대…"감염 규모 증가 것" / SBS

4 ngày liên tục trên 1000 ca nhiễm ... Quy mô nhiễm bệnh đang tăng lên.


코로나19 신규 확진자 수가 나흘째 1천명 대를 기록했습니다. 숨어있는 무증상 감염들이 많은 것으로 보이는데, 방역 당국은 앞으로 확진자 수가 더 늘 수 있다 보고 있습니다.
Đã ghi nhận trên 1000 ca nhiễm trong 4 ngày liên tiếp. Đã tìm thấy được nhiều ca nhiễm bệnh không triệu chứng nhưng cơ quan phong dịch cho thấy rằng sắp tới số ca nhiễm tiệp có thể tăng.

방역 당국은 코로나19 신규 확진자가 나흘 연속 1천 명대를 기록한 것은 지역 사회 곳곳에 숨어 있는 감염들이 많기 때문이라고 밝혔습니다.
Cơ quan phòng dịch đã làm sáng tỏ rằng 4 ngày liên tiếp tăng hơn 1000 ca nhiễm là do nhiều nơi có người nhiễm bệnh.

이들을 통한 감염 재생지수마저 1.2명을 넘는 상황에서는 앞으로 확진자 감소를 기대하기 어렵다 설명했습니다.
Qua hai ngày số người nhiễm bệnh lại là 1.2 người. Tình hình sắp tới, số người nhiễm giảm thì khó.

임숙영중앙방역대책본부 상황총괄단장 한 명의 감염가 1.2명, 이렇게 감염을 시킨다는 얘기라서 감염 규모 증가 것으로 저희가 생각을 하고 있습니다.
Lim Sook-young, người đứng đầu Trụ sở Bộ Tư pháp Phòng thủ Trung ương Đối phó Tình huống Một người bị nhiễm lây nhiễm cho 1,2 người, vì vậy chúng tôi nghĩ rằng quy mô lây nhiễm sẽ tăng lên.

방역 당국 당분 확진자 수가 더 늘더라도 선제 검사를 통해 잠복 감염들을 계속 찾아내야 한다고 보고 있습니다.
Cơ quan phòng dịch nói rằng dù số người nhiễm bệnh tăng  cũng phải thông qua kiểm tra để tìm ra những người nhiễm ẩn láu trong cộng đồng.

수도권 임시 선별검사소들이 설치되면서, 지난 14일 4만 9천100여 건이었던 검사 건수는 10만 4천900여 건으로 2배 이상 늘었습니다.
Thiết lập chỗ kiểm tra ở trung tâm thành phố. Con số kiểm tra ngày 14 là 4900 và hiện nay tăng lên 10000 gấp 2 lần.

임시 검사에서 지금까지 286명의 확진자가 발견는데, 대부분은 무증상으로 검사가 이뤄지지 않았다면 자신도 모르게 바이러스 확산시킬 수 있었습니다.
Cho tới thời điểm này nơi kiểm tra tạm thời đã ghi nhận 286 người nhiễm bệnh. Đa số là không triệu chứng, có thể phát tán bệnh khi bản thân không biết...

이처럼 주변 곳곳에 숨은 감염가 있을 수 있는데도, 방역 수칙을 지키지 않는 사례 계속 이어지고 있습니다.
Như trên, ở nhiều nới có thể có người nhiễm bệnh nhưng không tuân thủ quy tắc phòng dịch vẫn diễn ra.

임숙영중앙방역대책본부 상황총괄단장 성탄 감사 예배 위해 마스크 착용하지 않은 채 설교, 찬양 연습 하고, 성탄절 1박 2일 행사를 준비한 사례 신고됐습니다.
Lim Sook-young, người đứng đầu Trụ sở đối phó Phòng thủ Trung ương, đã báo cáo một trường hợp rao giảng , thực hành mà không đeo khẩu trang để thờ cúng tạ ơn Giáng sinh, và chuẩn bị cho Giáng sinh 1 đêm 2 ngày.

방역 당국은 현재 3차 대유행의 위기라며 가까운 친구 지인 누구도, 또 어디도 안전한 곳은 없다 강조했습니다.
 
Các nhà chức trách kiểm dịch nhấn mạnh rằng không có nơi nào an toàn, không có ai thân thiết hoặc người quen, nói rằng đó là một cuộc khủng hoảng của đại dịch thứ ba.

출처 : SBS 뉴스 원본 링크 

Ngữ pháp trong bài

Nhấn vào link để xem chi tiết ngữ pháp và ví dụ.

Tổng hợp từ vựng trong bài

Nhấn vào link để xem từ vựng và ví dụ.
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
Từ vựng : 한국
HOHOHI là website học ngoại ngữ, trang blog chia sẻ kinh nghiệm, thông tin.
Mục đích của hohohi : giúp thế hệ trẻ VIỆT NAM vươn tầm THẾ GIỚI
Những ứng dụng, thông tin tài liệu luôn được cập nhật mỗi ngày, nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những sai sót.
Bằng việc sử dụng các tài nguyên trên website. Bạn đã đồng ý với chính sách cookie và những nguyên tắc của chúng tôi.